Rakennusvalvonnasta lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle

0

Pekka Koskinen on 19.10.2021 vireille tulleessa kantelussaan pyytänyt eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Uudenkaupungin kaupungin rakennustarkastajan menettelyä suunnittelijan pätevyyttä koskevassa asiassa.

Kantelun mukaan rakennusvalvontaviranomainen ei ole pyynnöstä huolimatta tehnyt erillistä päätöstä henkilön kelpoisuudesta toimia suunnittelijana kantelussa ilmenevässä suunnittelutehtävässä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on pyytänyt Uudenkaupungin kaupunkia antamaan tarvittavan selvityksen asiassa.

Kaupunginhallitus päätti merkitä saapuneen lausunto- ja selvityspyynnön tiedoksi ja pyytää ympäristö- ja lupalautakuntaa antamaan selvityksen asiasta.