Sote-alan työntekijäpula kasvaa kaupungissa – Palveluita jouduttu supistamaan

0
Sosiaali- ja terveysalan työntekijäpula vaikuttaa jo kaupungin tarjoamiin palveluihin.

Kaupungin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin on vaikea saada sijaisia, mutta ongelmia on saada työntekijöitä myös vakituisiin työsuhteisiin tai virkoihin. Avoinna olevaan tehtävään ei välttämättä tule yhtään hakemusta.

– Erityinen pula meillä on sosiaalityöntekijöistä, lähihoitajista, toimintaterapeuteista ja koulupsykologeista, mutta myös sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista, terapeuteista sekä lähi- ja hammashoitajista on pulaa. Ei meillä oikeastaan ole enää ammattiryhmää, johon hakijoita riittäisi runsaasti, koska edes johtotason paikat eivät vedä, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen huomauttaa.

– Työvoimapula on soten johtoryhmän yhteinen suuri huolenaihe ja päivittäinen murhe. Ikäihmisten palveluissa lähihoitajapula näkyy enemmän kuint erveyspalveluissa, jossa lähihoitajan vakansseja on melko vähän. Terveyspalveluissa kaikkein kriittisin tilanne on sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien suhteen, Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden johtava ylilääkäri Pia Lahtinen toteaa.

Tilanne on vaikuttanut jo kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoon. Palveluita on supistettu ja organisoitu uudelleen.
– Mutta olemme etsineet myös muita palveluiden tuottamisen tapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi digipalvelut, etävastaanotot ja koneellinen lääkejakelu, Rantanen luettelee.
Rantanen korostaa, että Uusikaupunki ei pysty kilpailemaan palkoilla. Hän toteaa, että melkein kaikissa sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmissä kaupunki häviää muille kuntatoimijoille, mutta myös yksityisille toimijoille.

– Yksityisillä tuntuu lisäksi olevan enemmän myös muita houkuttimia. Kaupunkihan kilpailee hoitohenkilöstöstä juuri yksityisten toimijoiden kanssa, joita kaupungissa on paljon, mutta myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, Rantanen lisää.

Viiden kunnan alueella toimivan U-soten kilpailuvaltti on Rantasen mukaan hyvä työnantajamaine.
– Teemme laatutyötä ja mahdollistamme urapolkuja organisaation sisällä sekä olemme koulutusmyönteisiä. Tässä ongelmana on vain se, että moni muu organisaatio toimii samoin. Kaupungilla ei ole käytössä esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaseteleitä, joita monet muut työnantajat tarjoavat. Aika usein hakija kysyy jo haastattelussa, että onko meillä niitä tarjolla, Rantanen toteaa.

Rantanen kuvailee, että U-sote on kuin urheilun kasvattajaseura. Uudessakaupungissa kannuksensa hankkineet osaajat kelpaavat myös muualle.
– Meille rekrytoituu paljon vastavalmistuneita muualta, usein Turusta, ja kun kodin läheltä avautuu työmahdollisuus, he hakeutuvat siihen. Hyvin usein lähtöhaastattelussa U-sotea kehutaan hyvästä työilmapiiristä ja mielenkiintoisista työtehtävistä, mutta lähdön syyksi mainitaan palkka ja uuden työpaikan saaminen kodin läheltä, Rantanen lisää.

U-sotessa on rekryryhmä, jossa on tehty muun muassa listaa toimenpiteistä, joilla kaupungin rekrytointitilannetta voisi parantaa.
– On paljon asioita, joita voimme ja yritämme parantaa omin voimin. Yksi tällainen keino on U-soten sosiaalisen median näkyvyyden parantaminen. On myös sellaisia keinoja, jotka tarvitsevat päätöksentekoa. Edellisellä valtuustokaudella rekryryhmässä oli myös poliittisia päättäjiä mukana, Rantanen summaa.

Rantanen odottaa mielenkiinnolla sitä, kuinka tuleva hyvinvointialue reagoi työvoiman puutteeseen.
– Tuleva samapalkkaisuus ei houkuttele jatkossa työntekijöitä tänne rajaseuduille. Mitkä ovat siis kannustimet tulla hyvinvointialueen Vakka-Suomen päähän töihin? Toivottavasti ei käy niin, että palvelut keskittyvät jo ihan henkilöstöpulan vuoksi ja lähipalvelut ovatkin pelkkiä digietäpalveluita, hän pohtii.

Tyks Vakka-Suomen sairaalan valtteja hyvä ilmapiiri ja monipuoliset työtehtävät

Työntekijöiden rekrytointitilanne on haasteellinen myös Tyks Vakka-Suomen sairaalassa. Koordinoivan ylihoitajan Riikka Maijalan mukaan palvelutuotanto kuitenkin rullaa suunnitellusti, eikä toimenpiteitä ole peruttu resurssipulan vuoksi. Maijalan mukana Vakka-Suomen sairaalan valtteja työnantajana ovat ainakin lähisairaalan työntekijöiden keskinäinen kulttuuri sekä eri ammattiryhmien ja yksiköiden välinen yhteistyö.
– Lisäksi täällä arvostetaan työn monipuolisuutta ja esimerkiksi poliklinikoiden sairaanhoitajilla on osaamista useisiin erikoisaloihin, Maijala summaa.

Maijala näkee, että jatkossa Tyksin ja alueen perusterveydenhuollon on yhdessä ideoitava uusia tapoja rekrytointiin, koska yhtäkään alan ammattilaista ei ole varaa menettää.
– Jos meillä ei ole tarvetta tietyn osaamisen omaavalle henkilölle, on tarve todennäköisesti perusterveydenhuollossa, Maijala lisää.

Tyks Vakka-Suomen sairaalassa on tällä hetkellä auki lähihoitajan, sairaanhoitajan ja laboratorionhoitajan sijaisuuksia. Töitä olisi tarjolla myös välinehuoltajalle, laitoshuoltajalle ja laboratorionhoitajalle vakituisiin tehtäviin.
– Avoimiin laboratoriohoitajan toimiin ei tule hakemuksia. Avoimet toimet ovat pitkään täyttämättä ja sijaisena käytetään lähi- tai sairaanhoitajaa, Tyks Vakka-Suomen sairaalan laboratorion osastonhoitaja Tiina Arvela kertoo.
– Jos emme saa laboratorionhoitajia avoimiin toimii, on meillä analytiikan tekijöitä vähemmän, ja se tarkoittaa jatkossa sitä, että analytiikkaa on vähennettävä, Arvela lisää.
Laboratoriossa on Arvelan mukaan monipuolinen työnkuva ja kiva työporukka. Palkkaus on sama kaikissa lähisairaaloissa, joten sillä on mahdotonta kilpailla.
– Uuteenkaupunkiin ei helpolla hakeuduta, eikä Turustakaan kannata lähteä tänne joka päivä. Tosin tällä hetkellä Turkuunkin laboratorion eri toimipisteisiin on vaikea saada laboratoriohoitajia, Arvela huomauttaa.

Tyks Vakka-Suomen sairaalan vastaanottopoliklinikoille heikko työnhakijatilanne on uusi, koska avoimiin toimiin on poliklinikoiden osastonhoitaja Teija Leinon mukaan aiemmin tullut hyvin hakemuksia.
– Rekrytointiongelmat koskevat pääasiassa hoitohenkilökuntaa, koska lääkärit tulevat Turun pääpisteestä, Leino lisää.
Leinon mukaan poliklinikat houkuttelevat työntekijöitä päivätyöllä, koska monet haluavat vaihtaa vuorotyön päivätyöhön tai ainakin kokeilla sitä.
– Poliklinikoille tulleet sijaiset ovat myös pitäneet työilmapiiristä, koska työyhteisö on mukava. Joukkoon mahtuu hyvin ja perehdytykseen panostetaan uusien työntekijöiden kohdalla, Leino kuvailee.
Työntekijäksi hakeutuu pääasiassa ympäristökunnissa asuvia hoitajia.
– Jos poliklinikkatyö kiinnostaa, niin kannattaa olla yhteydessä, Leino summaa.

Päivystyksestä vastaavan Tyks Akuutin puolella työntekijäpula koskee nimenomaan sairaanhoitajien sijaisuuksia, koska lääkäripalvelu ostetaan jo nyt Terveystalosta.
– Emme yksinkertaisesti saa sijaisia, toteaa Tyks Akuutin hallinnollinen osastonhoitaja Marja Tuomainen.
Tuomaisen mukaan päivystyksessä on hyvä ilmapiiri ja työ on mielenkiintoista ja vaihtelevaa.
– Osa meillä tutustumassa käyvistä opiskelijoista haluaa yötyötä ja -lisiä ja osa taas ei. Myös päivystyksen muuttuminen perusterveydenhuoltopainotteisemmaksi karsii meiltä työnhakijoita, Tuomainen pohtii.