Työkanava Oy on inhimillinen apu

1

Sanna Marinin hallitus on tehnyt loistavan päätöksen perustaa Työkanava oy. Työkanava antaa monelle osatyökykyiselle inhimillisen otteen elämään, työn kautta. Työlinjan tulee aloittaa toimintansa ensi vuonna, ja sen tarkoituksena on työllistää 1000 osatyökykyistä vuosittain.

Osatyökykyisillä on monenlaista ammattiosaamista ja laaja koulutustausta, joten heillä on paljon annettavaa yhteiskunnalle. Onkin kestämätöntä, että moni osatyökykyinen on jäänyt vastoin tahtoaan työelämän ulkopuolelle. Tässä yhteiskuntamme on hukannut voimavaroja.

Monella osatyökykyisellä ja vammaisella on ollut useita kokeiluja tai työllistämismalleja, joilla heitä on yritetty saada työllistettyä yrityksiin. Käytetyt keinot, kuten palkkatuettu työ, eivät kuitenkaan ole usein auttaneet heitä työllistymään avoimille työmarkkinoille. Työkanavan tarkoitus on saada ihminen mukaan työelämään hänen rajoitteistaan huolimatta.

Yrityksille uusi valtionyhtiö tarjoaa vähäriskisen ja helpon tavan saada osaavaa työvoimaa myös osatyökykyisistä. Tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen osatyökykyisen palkkaamiseen. Näin hyötyvät sekä työnantaja että osatyökykyinen työnhakija.

Pitkäaikainen työttömyys on inhimillinen tragedia, joka heikentää terveyttä, lisää sairastumisen riskiä ja aiheuttaa syrjäytymistä. Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen on osa Marinin hallituksen politiikkaa, jolla parannetaan työmarkkinoiden tasa-arvoa ja lisätään ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia.

Marinin hallitus on tällä päätöksellä luonut konkreettisen mahdollisuuden osatyökykyisille osallistua työpanoksellaan aktiiviseen elämään.

Pertti Pokki (SDP)

Laitila

1 KOMMENTTI

  1. Jos jonossa on 65000 ja muutama sata saa mahdollisuuden tehdä työtä valtion (=veronmaksajain, siis myös työllistyvän itsensä) maksamalla palkalla, lahjoittaen hyödyn yrittäjälle!

Kommenttien lisääminen on estetty.