Uki maakuntastrategiasta: Sote paremmin huomioon

0
Lausunnossa huomautetaan myös, että auto- ja akkuteollisuus on nostettava maakuntastrategiassa painopisteeksi telakan lisäksi.

Varsinais-Suomen uuden maakuntastrategian 2040+ valmistelu käynnistyi syksyllä 2020. Uuden maakuntastrategian missio on rakentaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea. Yhteistyön arvot ovat vastuullisuus, saavutettavuus, luottamus ja uteliaisuus.

Uudenkaupungin kaupunginhallitus päätti maanantaina antaa maakuntastrategiasta lausuntonsa. Uusikaupunki toivoo, että maakuntastrategia sisällyttäisi osia kunkin alueen omiin strategioihin, jotta koko maakunta pääsisi tavoitteisiin. Kaupunki esittää, että osa kunnista voisi ottaa jopa vetovastuun hankkeista. Tällöin strategian tavoite kumppanuudesta toteutuisi aidosti. Kaupunginhallitus huomauttaa myös, että on tärkeää myös kartoittaa mitä hankkeita kunnissa on vireillä, ettei tehdä päällekkäisiä rakenteita tai prosesseja. Lisäksi toimenpiteet pitäisi kytkeä yhteen hankerahoituksen kanssa.

Maakunnan yhtenä kärkitoimialana on auto- ja akkuteollisuus ja myös laivanrakennusteollisuus. Kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan, että juuri näillä aloilla varsinkin on työvoiman saatavuuteen panostettava. Lisäksi on tärkeää, että Varsinais-Suomi kokonaisuudessaan tarjoaisi vetovoimaisen kohdealueen työperäiselle maahanmuutolle ja toisaalta hyvän asumisen ja elämisen ympäristön.

Tähän liittyen Uudenkaupungin kaupunginhallitus toivoo, että toimenpiteissä huomioidaan myös tarve kehittää toisen asteen jälkeisiä opiskeluedellytyksiä sekä mahdollisuuksia hyödyntää korkeakoulujen osaamis- ja innovaatioympäristöä laajalti koko maakunnan alueella.

Fyysisesti korkeakouluverkostoa ei kannata nykyisestä laajentaa, mutta opiskelumahdollisuuksia voidaan kehittää muun muassa etäopintojen kautta. Parempia opiskeluedellytyksiä voidaan näin tuoda myös seutukaupunkeihin, mikä edistää koulutetun työvoiman saatavuutta alueella.

Kaupunginhallituksen lausunnossa nostetaan esille myös junahenkilöliikenne.

Lisäksi kaupunginhallitus huomauttaa, ettei maakuntastrategiassa huomioida mitenkään sote-uudistuksen vaikutusta kunnissa.

– Tämä tulisi ehkä ottaa paremmin vielä esiin toimenpiteissä ja sitä kautta turvata palveluiden alueellinen saatavuus, lausunnossa todetaan.