Valmet Automotive rakennuttaa biokaasuterminaalin autotehtaan yhteyteen

0

Valmet Automotive on allekirjoittanut sopimuksen biokaasuterminaalin rakentamisesta Uudenkaupungin tehdaskiinteistölle. Biokaasuhankkeen myötä autotehtaan maalaamon uunien lämmitykseen käytettävä kevyt polttoöljy korvataan maa- ja biokaasulla. Kaasuterminaalissa tullaan aluksi käyttämään nesteytettyä maakaasua (LNG), mutta niin pian kuin maalaamon toiminnan vaatima määrä biokaasua on saatavilla, tavoitteena on siirtyä pelkästään biokaasun käyttöön.

Kokonaisuudessa biokaasuhankkeen arvioidaan vähentävän Uudenkaupungin tehtaan energiankulutusta noin 5-10 prosenttia nykytasosta.

– Biokaasuterminaali on uusin osoitus sitoutumisestamme kestävään kehitykseen. Siirryimme Uudenkaupungin tehtaalla fossiilivapaaseen sähköön 2019 ja uusiutuvilla raaka-aineilla tuotettuun kaukolämpöön 2020. Biokaasuterminaalin avulla teemme tehtaastamme hiilineutraalin, kertoo Valmet Automotiven valmistusliiketoiminnan johtaja Pasi Rannus.

Biokaasuterminaalin maanrakennustyöt Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdasalueella käynnistyvät mahdollisimman pikaisesti. Terminaali otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla.