Vanhustenhoito eilen, tänään ja huomenna

0

Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lähtien lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Sitä seuraava viikko on vanhustenviikko. Tänä vuonna vanhustenviikkoa vietetään 3.-10.10.2021 teemalla luonto antaa voimaa. Tämä on tärkeä teema. Luonto on kaikille ilmaista. Luonnosta voi ammentaa niin henkisiä kuin fyysisiä voimavaroja.

Tärkeää on myös kunnan tarjoamat vanhuspalvelut. Uudessakaupungissa on panostettu viime vuosina vanhuspalveluihin. Olemme systemaattisesti muuttaneet laitospaikat tuetuiksi palveluasumispaikoiksi. Kunnassamme on mahdollisuus asua sekä yksityisissä että kunnallisissa hoivapaikoissa. Palvelusetelin käyttö edesauttaa, että vanhus voi myös tarvittaessa valita yksityisen hoitokodin. Pääpaino on kuitenkin, että kaupunki pystyy tarjomaan kaupungin omia hoitopaikkoja.

Tänne on perustettu vuonna 2015 Kuunari. Tämä tarjoaa kuntoutus-ja arviointipalvelua mm. ikäihmisille. Tätä toimintaa ollaan myös tarjoamassa vammaispalveluun. Kuunarissa voidaan arvioida vanhusten kotonapärjäämistä. Kotikuunari on myös laajentanut toimintaa ns. kotona annettaviin palveluihin. Uudenkaupungin kotihoito on myös kokenut organisaatiouudistuksen. Tämän tavoite on myös vahvistaa vanhuksille kotona-annettavia palveluja ja aikaa. Kotihoitoon on otettu mukaan myös teknologisia ratkaisuja.

Kaupungissa on hyvin toimiva Kompassi, seniorineuvola. Tänne on voinut hakeutua matalalla kynnyksellä. Sakunkulman päiväkeskus on ollut kaikille vanhuksille avoin kohtaamispaikka. Tässä osa kaupunkimme tarjoamista palveluista vanhuksille. On tärkeää, että kunta pitää huolta vanhuksista. Vanhuutta kun ei kukaan voi ohittaa.

Olen tyytyväinen kuntapäättäjänä tehtyihin satsauksiin vanhuspuolelle. Näen kuntamme vanhustenhoidon kunnia-asiana. On myös tärkeää,että vanhuspalvelut ovat kunnossa siirryttäessä hyvinvointialueelle.

Suurin ongelma kaupungissamme tulee olemaan koulutetun henkilökunnan saatavuus hoitoalalle. Tähänkin ollaan jo perustettu työryhmä sosiaali- ja terveydenhuoltopuolella. Siellä on tehty erilaisia toimintaohjeita, miten henkilökuntaa pyritään saamaan palkattua ja sitoutettua alueellemme. Uudet innovatiiviset ajatukset ovat enemmän kuin tervetulleita. Enkä voi olla mainitsematta tässä kohtaa palkkapolitiikkaa. Kilpailu henkilökunnan saatavuudesta ja pysyvyydestä tulee olemaan kovaa.

Terveellistä ja turvallista vanhuutta kaikille meidän alueen ikäihmisille.

Heli-Päivikki Laurén

sairaanhoitaja

kaupunginhallituksen jäsen (sd.)