Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmältä talousarvioaloitteet lähijunaliikenteestä ja Laitilan risteyksestä

0

Kansanedustajaryhmä esittää kolmen miljoonan kohdistamista Laitilan risteysalueeseen. Näin risteysalueen rakentaminen voitaisiin aloittaa, vaikka hankkeen kokonaishintalapuksi on arvioitu yli 38 miljoonaa euroa.

– Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien kannalta valtatie 8 Turun ja Porin välillä on päätieverkon keskeisimpiä kehitettäviä osia ja merkittävä tavaraliikenteen väylä Länsi-Suomessa. Sen merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitsevat vientisatamat, aloitteessa lukee.

Kansanedustajaryhmä perustelee aloitetta myös vilkkaalla elinkeinoelämällä ja liikenteen turvallisuudella. Aloitteessa todetaan Laitilan risteyksen olevan Kasitien pullonkaula.

– Pääväyläasetuksen mukaan pääväylien nopeusrajoitusten tulisi yltää maanteillä vähintään 80 kilometriin tunnissa. Toimenpiteellä on mahdollisuus nostaa valtatien 8 nopeustaso Laitilan kohdalla nykyisestä pääväylätasolle.

TALOUSARVIOALOITE Varsinais-Suomen lähijunaliikenteen käynnistämisestä koskee Uuttakaupunkia, koska maakunnassa lähijunaliikenne on käynnistettävissä Turusta Loimaalle, Saloon ja Uuteenkaupunkiin sekä myöhemmin mahdollisesti Naantaliin.

– Ensi vaiheessa lähijunaliikenne voidaan yksinkertaisimmillaan käynnistää Loimaan ratasuunnilla yhdistämällä se Tampereen seudun taajamajunaliikenteen kehittämiseen.

Aloitteessa ei esitetä lähijunaliikenteelle mitään erityistä summaa, vaan ehdotetaan, että eduskunta lisää julkisen henkilöliikenteen palveluiden ostoihin lähijunaliikenteen Varsinais-Suomessa ja nostaa ostoliikennesopimuksen nykyistä tasoa.

 

Kansanedustajaryhmän talousarvioaloitteet:

  • Tunnin juna
  • Kaarinan läntinen ohitustie
  • E18 Turun kehätie Raision kohta
  • Valtatie 8 Laitilan kohta
  • Valtatie 9 Lieto–Aura
  • Salon itäinen ohikulkutie (2. vaihe)
  • Varsinais-Suomen lähijunaliikenne
  • Lääkekehityskeskus
  • Saaristomeren tila
  • Maatalousmuseo Sarka