Vauvaraha-aloite valtuustoon

0

Pro Uusikaupunki -valtuustoryhmä on esittänyt aloitteessaan, että kaupunki maksaa Uudessakaupungissa kirjoilla olevalle perheelle lapsen syntyessä synnytyskulut ja vauvarahaa 500 euroa.

Vauvaraha maksettaisiin lisäksi lapsen täyttäessä yksi ja kaksi vuotta yhden eli perhe saisi vauvarahaa yhteensä 1500 euroa per lapsi.

Kaupunginhallitus päätti antaa talouspalvelujen selvityksen tiedoksi valtuustolle sekä esittää, että aloite merkitään käsitellyksi. Talouspalvelujen lausunnossa selvityksessä todetaan, että vauvaraha-asiaan kannattaa palata, kun tiedetään, mikä on hyvinvointialueiden ja kuntien välinen työnjako sekä mikä kaupungin taloudellinen tilanne sote-uudistuksen jälkeen.