Vielä Wintteristä – Näin Saastamoinen vastaa kaupungin selvitykseen

0

Aloitteessa pyytämääni ajantasaiseen kustannusarvioon vastataan vuoden 2020 tammikuussa arvioidulla kustannustiedoilla. Lisäksi tuodaan esille uusi viivästyksistä johtuva korvaus, jonka vaikutus ohitetaan ja jossa kaupunki on sopinut SRV:n kanssa korkeintaan rakennuskustannusindeksin nousua vastaavasta korvauksesta. Kysymys: Missä ja mihin perustuen päätös on tehty (dokumentti päätöksestä)?

Rakennuskustannusindeksi on noussut syksyn aikana noin yhden prosentin kuukausivauhtia. Ajatellulla sopimuksen allekirjoitushetkellä ja nykyisellä nousuvauhdilla on indeksin nousu n.13 prosenttia. Korvaus yhdistettynä KVR- urakkatarjouksen (57,6 M€) indeksiehtoon nostaa urakkahintaa enimmillään 26 prosenttia elikä n. 15 miljoonaa euroa sopimuksen allekirjoitushetkellä.

Soten vaikutus kaupungin talouteen on rajattu, mutta sote-uudistus heikentää merkittävästi kaupungin mahdollisuutta reagoida kohoaviin käyttötalouden kustannuksiin sekä voimakkaasti lisääntyvään velkojen ja vastuiden hoitoon. Ensi vuonna voimaan astuvien uusien kriisikuntakriteerien perusteiden pohjalta kaupunki tulee Wintterin valmistuessa täyttämään osan kriisikuntakriteereistä.

Hankesuunnitelma sisältää aina yksilöidyt kustannustiedot. Tällaista hankesuunnitelmaa ei ole esitetty.

Väestöennusteissa on erityisesti huomioitava väestön väheneminen ikähaitarin alkupäässä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Uudessakaupungissa olisi vuonna 2030 1044 peruskouluikäistä lasta (vuonna 2035 lasten määrä olisi enää 959).

Lähes kaikki mahtuisivat opiskelemaan Wintteriin. Miten käy Pyhämaan, Lokalahden, Kalannin, Hakametsän ja Saarniston kouluille, niiden tiloille ja henkilöstölle?

Päiväkoti-ikäisiä lapsia Uudessakaupungissa oli viime vuoden lopussa 730 lasta ja tämän vuoden syyskuun lopussa 724 lasta. Tuoreen opetus- ja kasvatuslautakunnan ensi vuoden talousarvion perusteella Uudessakaupungissa on päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkoja 676.

Wintterin valmistuttua paikkoja olisi 763, siis huomattavasti enemmän kuin on päiväkoti-ikäisiä lapsia (ennusteessa 582 lasta v.2030).

Wintterin hankkeessa on täysin unohdettu rakennusten purkamisesta aiheutuva ympäristövastuullisuus kulttuurihistorialliset arvot mukaan lukien. Jos puretaan, mitä ja kuinka paljon haitallisia purkujätteitä syntyy? Miten työmaan vieressä oleskelevia lapsia suojataan? Mihin jäte sijoitetaan? Miten hyödynnettävä jäte kierrätetään? Energiaratkaisussa väitetään tuotetun aurinkosähkön voitavan käyttää 100 prosenttisesti kohteen hyväksi.

Onko tämäkään mahdollista, kun iso osa aurinkosähkön tuotosta sijoittuu ajankohtaan, jolloin koulut ja uimahalli on suljettuna ja palloiluhallikin vajaakäytössä.

Hankintaan kohdistuneiden valitusten yhteydessä on valittajiin kohdistettu erittäin voimakasta vihapuhetta heidän aiheuttamista miljoonakorvauksista jos hanke kaatuisi. Samoin on esitetty, ettei hanketta voida enää keskeyttää. Selvityksessä molemmat väitteet kumotaan. Lainmukaiset perustelut hankinnan keskeyttämiseksi ovat olemassa kuten selvityksessä mainitaan.

”Hyväksytty tarjous, 57,6 M€, on kaupungin silloisessa taloudellisessa tilanteessa arvioitu kohtuulliseksi”. Entä arvio tilanteessa tammikuu 2022?

Osa esitetyistä kustannuksista (valmistelu- ja suunnittelutyöt, erilaiset asiantuntijapalvelut) olisi syntynyt, vaikka tarjouksia ei olisi saatu lainkaan. Mainitut kolmen miljoonan euron valmistelu- ja suunnittelukulut syntyivät kaupungin omasta tahdosta ottaa riski, vaikka päätös ei ollut lainvoimainen.

Rahoituskustannukset ovat myös tämän riskin oton seurausta. On ollut selvä pyrkimys saada mahdollisimman paljon kustannuksia ennen sopimuksen allekirjoittamista, jotta hanketta olisi ”vaikea” perua.

Kysymys: Selvityksessä mainitaan ”hankkeen toteutuessa osa edellä esitetyistä kustannuksista (mm. suunnittelu- ja valmistelutyö) huomioidaan 57,6 miljoonan euron KVR-urakkahintaa vähentävinä erinä”.

Missä tästä on sovittu, kuinka suuri on osa ja dokumentti sopimuksesta?

Ari Saastamoinen

kaupunginvaltuutettu (sd.)