Vohlon saareen haetaan kaavamuutosta

0

Vohlon saareen Heikkalanpään kylään haetaan ranta-asemakaavan muutosta. Kaupunginhallitus päätti maanantaina laittaa asemakaavan muutoksen vireille.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 5,3 hehtaaria ja suunnittelualueella on seitsemän loma-asunnon rakennuspaikkaa, jotka ovat yhtä lukuun ottamatta rakennettuja. Vohlon saaressa on yhteensä 15 lomarakennuspaikkaa ja yksi vakituisen asunnon rakennuspaikka. Lähistöllä Pitkäluodon itärannalla on myös rakennettuja vakituisen asunnon rakennuspaikkoja.

Kaavatyön tarkoituksena on muuttaa viisi rakennuspaikkaa vakituisen asunnon rakennuspaikaksi. Suunnittelualue sijaitsee Uudenkaupungin Vohlon saaressa Pitkäluodontien varrella Lautveden vesialueella. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys ja se sijaitsee lähellä mannerta.

Alueelle on laadittavana luontoselvitys. Luontoselvityksen tulokset huomioidaan kaavaehdotusta laadittaessa.