Aluevaalien merkitys yhä hämärässä

0

Aluevaalit ovat yllättävän lähellä. Puolueet ovat nimenneet ensimmäisiä ehdokkaitaan ja ehdokasasettelu päättyy jo kuukauden päästä.

Puolueilla ja ehdokkailla on kova urakka edessä, sillä jo etukäteen on ennusteltu, että aluevaalien äänestysprosentti jää alhaiseksi. Kun sote-uudistusta on veivattu vuosikausia, harva meistä enää tietää, minkälainen uudistus lopulta on tulossa. Edes tulevan sote-alueen ammattilaiset eivät tiedä tarkalleen, minkälainen organisaatio Varsinais-Suomeen syntyy. Äänestäjälle hyvinvointialue on terminäkin vieras ja maakunta kuulostaa etäiseltä. Aluevaalien merkityskään ei ole täysin selvillä, tämän paljastaa IRO Researchin lokakuussa tekemä Aluevaalit 2022 -tutkimus.

Peräti 45 prosenttia IRO Researchin tutkimukseen vastanneista totesi, ettei ole kovin hyvin perillä, mistä näissä vaaleissa on kysymys. Useampi kuin joka kymmenes ja reilu neljännes 18– 24-vuotiaista koki, ettei ole lainkaan selvillä aluevaalien merkityksestä. Vain hieman yli puolet äänioikeutetuista arvioi olevansa vähintään melko hyvin perillä aluevaalien merkityksestä. Aluevaalien merkityksen selventämisessä on siis vielä hyvin paljon tehtävää. Tämä haastaa ehdokkaat, puolueet, kunnat ja hyvinvointialueet kertomaan aluevaalien merkityksestä.

Myös aluevaalien ajankohta hankaloittaa vaalityötä. Äänestäjiä on vaikea houkutella vaalitilaisuuksiin, kun heidän ajankäytöstään ovat kilpailemassa lukuisat joulukonsertit ja joulumarkkinat. Koronarajoitusten jälkeen useimmat valitsevat mieluummin iloisen joulutapahtuman kuin vaalipuheet. Vaalit käydäänkin käytännössä mediassa.

IRO Research selvitti, mistä äänestäjät etsivät tietoa aluevaaleista. Tutkimuksen mukaan sanomalehdet ovat ylivoimaisesti tärkein media. Aluevaaleissa varmasti tai melko varmasti äänestävistä 56 prosenttia aikoo hakea tietoa äänestyspäätöksensä tueksi painetuista tai digitaalisista sanomalehdistä. Toiseksi eniten tukea haetaan televisiosta ja kolmanneksi eniten kaupunkilehdistä.

Harvempi kuin joka viides äänestämään aikova arvioi hakevansa tukea päätökselleen postilaatikoihin jaettavista mainoksista, keskusteluista ehdokkaiden kanssa tai sosiaalisesta mediasta. Ehdokkaan kannattaa siis miettiä, missä näkyy.

Teija Uitto