Atso Vainio selvittää kaupunkilaisten mielipiteitä robottipuhelujen avulla

0
Kaupunginjohtaja Atso Vainio on lainannut äänensä robotille, joka soittelee uusikaupunkilaisille ja kyselee kommentteja strategian päivittämisestä.

Uusikaupunki toteuttaa robotiikan avulla puhelinhaastattelun, jonka tavoitteena on osallistaa asukkaita kaupungin tulevaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen. Kyselyn vastauksia käytetään apuna kaupungin strategian päivityksessä. Kaupunginjohtaja Atso Vainion äänellä toteutettavien puhelujen avulla Uudenkaupungin kaupunki haluaa kuulla tuhansia kaupunkilaisia.

– Kaupunkilaisten näkemykset ovat erittäin tärkeässä roolissa kaupungin strategian päivityksessä. Robotiikan avulla toteutetut puhelinhaastattelut tarjoavat meille uudenlaisen ja tehokkaan keinon saada mahdollisimman monen kaupunkilaisen ääni kuuluviin, Vainio toteaa.

Robotti soittaa yli 18-vuotiaille kaupunkilaisille, joiden puhelinnumerot ovat selvityshetkellä saatavilla kaupungin käyttämästä tietokannasta. Tietokannasta saadaan yhteensä arviolta 7 500 puhelinnumeroa, joihin robotti-Atso ottaa yhteyttä tammikuun aikana.

Kaupungin mukaan kyselyyn vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin. Mikäli puhelu sattuu huonoon ajankohtaan, robottia voi pyytää soittamaan myöhemmin uudestaan.

Kaupunginjohtajan esittämiin kysymyksiin vastaaminen tapahtuu heti puhelun alussa saatujen ohjeiden mukaan joko numeronäppäintä painamalla tai suullisesti vastaamalla. Jos jokin kysymys pääsee livahtamaan ohi korvien, voi robotti esittää sen pyynnöstä uudelleen.

Haastatteluissa saatujen tietojen jälkikäsittely tapahtuu pääsääntöisesti digitaalisen automaation avulla. Tietokone ymmärtää suomen kieltä hyvin, mutta vahvaa murretta sisältäviä vastauksia kannattaa välttää.

Uudenkaupungin puhelinrobotti hallitsee vain suomen kielen. Vieraita kieliä puhuville kaupunkilaisille tarjotaan tulevaisuudessa mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen englanninkielisen verkkokyselyn välityksellä.

Puhelinbotti-projekti on osa Valtiovarainministeriön rahoittamaa Helmi-hanketta, jonka tarkoituksena on edistää kuntien digitalisaatiota ja kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon.