KHO hylkäsi sihy-valitushakemukset – Kriteerit eivät täyttyneet valitusten ottamiseksi käsittelyyn

0

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemukset, jotka koskivat Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin asemakaavaa ja maaliskuussa 2021 tehtyä Turun hallinto-oikeuden päätöstä.

Muutoksenhakijoina olivat nykyinen kaupunginvaltuutettu Eero Hento sekä kolme yksityishenkilöä, Seppo Lohtaja, Sirkka-Liisa Virtanen-Lohtaja ja Jorma Laivoranta. Valitusten kohteena ollut asemakaavamuutos liittyi Pohitullin ja Viikaisten koulurakennuksien sekä uimahallin alueeseen sekä niiden lähi-, katu- ja pysäköintialueiden muutoksiin.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että valituslupahakemukset hylätään, koska asian käsittelyyn ottamisen kriteerit eivät täyttyneet. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua muutospyyntöihin. Valituslupa olisi myönnettävä, jos lain soveltamisen kannalta ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi olisi tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, tai jos asian saattamiseen olisi aihetta ilmeisen virheen vuoksi tai valitusluvan myöntämiseen olisi muu painava syy.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio on tyytyväinen, että KHO antoi vihdoin päätöksensä. Hän arvioi, että purkutöitten käynnistäminen Viikaistenmäellä menee silti ensi vuoden puolelle.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus on Vainion mielestä hieno hanke ja hän toivoo, että kun Wintteri aikanaan valmistuu myös käyttäjäpalaute on myönteistä.

– Wintteri on meidän kaltaisen kaupunkiyhteisön tarpeisiin räätälöity ratkaisu. Talo palvelee kaikenikäisiä käyttäjiä ja on lähes ympäri vuorokauden käytössä.

Vainio uskoo, että Wintterin rakentamisen käynnistyminen vahvistaa myös kaupungin brändiä.

– Tällä ratkaisulla Uusikaupunki profiloituu dynaamisena seutukaupunkina. Tuskin kaupunkiin muutetaan vain Wintterin takia, mutta jos on harkitsemassa tänne muuttoa, Wintteri voi lisätä kiinnostusta. Sivistys- ja hyvinvointikeskus lisää kaupunkimme veto- ja pitovoimaa.

Kaupungissa on käyty välillä kiivastakin keskustelua Wintteristä. Huolenaiheena on ollut erityisesti, kestääkö kaupungin talous hankkeen. Vainio muistuttaa, että asia on harkittu monelta kantilta, mietitty myös vaihtoehtoja ja kokonaistaloudellisesti tämä on todettu parhaaksi ratkaisuksi.

– Kaupungin talous joutuu koetukselle, mutta hyvällä talouden hoidolla me suoriudemme tästä kyllä, hän vakuuttaa.

Huom! Juttuun on lisätty kaupunginjohtajan haastattelu jälkikäteen.