Mäkinen uudeksi kirjastotoimenjohtajaksi – Myös uusi kirjastovirkailija valittiin

0
Uudenkaupungin kirjastotoimenjohtajaksi haki neljä.

Uudenkaupungin kirjastotoimenjohtajan virkaan on valittu Salla-Mari Mäkinen . Mäkinen on tänä vuonna hoitanut kirjastotoimenjohtajan tehtävää viransijaisena.

Kirjastotoimenjohtajan tehtävä oli haussa syys–lokakuun vaihteessa. Määräajassa virkaa haki neljä, joista kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito sekä hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Lisäksi edellytyksenä oli, että korkeakoulututkintoon sisältyy tai sen lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Hakijoita haastattelivat kaupungin hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan edustaja Seppo Laine . Mäkisen pätevyys, osaaminen sekä haastattelijoiden saama kokonaiskuva hakijan kehittämiskyvystä ja vuorovaikutustaidoista olivat päätösehdotuksen perusteina. Niinpä tiistaina kokoontunut hyvinvointilautakunta päätti valita kirjastotoimenjohtajaksi Mäkisen.

Samassa kokouksessa valittiin uudeksi kirjastovirkailijaksi Susan Lehtonen . Kelpoisuusehtona tehtävään oli C-ajokortti ja voimassa oleva kuljettajan ammattipätevyys sekä soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alempi korkeakoulututkinto. Tehtävää haki määräajassa viisi henkilöä, joista kaksi täytti kelpoisuusvaatimukset.