Meri vieressä, kalaa Norjasta

0

Suomalaiset syövät yhä enemmän kalaa. Kalan kysyntä on lähes kaksinkertaistunut 1980-luvun alun jälkeen. Kansanterveyden kannalta muutos on hyvä. Taustalla jäytää kuitenkin yksi ongelma. Vaikka suomalaiset syövät enemmän kalaa, kotimaisen kalan kulutus on vähentynyt rajusti. Vielä 1980-luvun alussa puolet kalasta oli kotimaista, nyt tuontikalan osuus on jo yli 80 prosenttia. Tuontikalasta noin 50 prosenttia tulee Norjasta.

Maa- ja metsätalousministeriö on tarttunut tähän ongelmaan ja käynnistänyt kotimaisen kalan edistämisohjelman, jonka tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa kestävällä tavalla. Kalan käytön lisäämisellä olisi paljon myönteisiä vaikutuksia: se lisäisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruokavalion ilmastovaikutuksia. Ohjelma kuuluu pääministeri Marinin hallitusohjelmaan.

Myös Uudenkaupungin kaupunki pyrkii tukemaan kala-alan kasvua alueellamme. Kaupungin edustan merialueilla kartoitetaan kalankasvatukseen soveltuvia alueita. Kaupungissa on myös kala-alaa edistävää liiketoimintaa, kuten Kalaset, joka jalostaa jopa silakasta kalapuikkoja.

Kotimaisen kalan osuuden lisääminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Esimerkiksi voi nostaa Nordic Troutin hankkeen. Yhtiöllä on kalankasvatusta Kustavin Ströömissä. Nyt tälle kasvattamolle etsitään parempaa paikkaa, jossa tuotantoa voitaisiin lisätä. Nordic Trout on suunnitellut kalankasvatusta Isokarin majakkasaaren lähettyville. Nordic Troutin hanke olisi ensimmäinen Metsähallituksen Kalavaltio-hanke, jolla pyrittäisiin lisäämään kotimaisen kalan tuotantoa kestävästi. Nyt Varsinais-Suomen Ely-keskus on asettunut hanketta vastaan (TS 24.11.).

Ely-keskus vaatii Metsähallituksen ja Nordic Troutin kasvattamoiden perustamista varten Yva-menettelyä, koska Ely arvioi kasvattamojen lisäävän meren fosfori- ja typpikuormitusta. Ely on myös siitä huolissaan, että kohteet sijaitsevat osin Natura 2000 -alueella. Tilanne on sikäli erikoinen, että Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen arviointien mukaan kalankasvatus sopisi Isokarin läheisyyteen.

Kalankasvattajien mukaan Suomessa ongelma on juuri tässä: kala-ala ei pääse kasvamaan viranomaisviidakossa. Jos yhdeltä viranomaiselta saa luvan, sen toinen kumoaa. Jos näin jatkuu, Uudessakaupungissakin syödään norjalaista lohta, vaikka meri ulottuu kaupungin keskelle.