Miksi lähteä aluevaaliehdokaaksi?

0

Olemme käymässä Suomen historiassa ehkä suurinta muutosta sosiaali-ja terveydenhuoltopuolella. Aikaisempi suuri muutos oli varmasti kansanterveyslain voimaantulo 1972. Tämä tarkoitti, että joka kuntaan tuli terveyskeskus. Suurempiin kuntiin niitä tuli useampia. Samoin esimerkiksi hammashuolto, neuvolatoiminta, sairaankuljetus oli kunnan järjestettävä.

Kuntien lakisääteiset velvoitteet ovat tuosta vuodesta 1972 lisääntyneet huimasti. Suurin osa kuntien tarjoamista palveluista ovat lakisääteisiä.

Tuon vuoden 1972 jälkeen on tullut useita lakeja mm. erikoissairaanhoitolaki, mielenterveyslaki, vammaspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki jne. Kaikki nämä velvoittavat kuntia järjestämään/tarjoamaan lain tuomia palveluja kuntalaisilleen.

Kunnat ovat saaneet eri kriteereiden perusteella valtionosuuksia. Näillä on sitten kustannettu kaikki kyseiset palvelut. Osa kunnista on selvinnyt tehtävistä paremmin ja osa huonommin.

Tämä on näkynyt kuntalaisille tarjoamissa palveluissa ja palveluiden saatavuudessa.

Tämä on tuonut ns. eriarvoistumista kuntalaisten kesken. Näkynyt mm. hoitojonojen pituudessa.

Tulevalla sosiaali-ja terveydenhuoltomuutoksella pyritään vaikuttamaan juuri tähän.

Jatkossa tämä kaikki häviää kuntien harteilta. Kunnista häviää niin vastuu kuin soterahat.

Aluevaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa 1.1.2023 meidän Varsinais-Suomen asukkaiden sotepalveluista sekä pelastustoimesta.

Olen työskennellyt itse 80-luvulta lähtien niin erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa kuin yksityisellä puolella. Kokemusta palveluiden saatavuudesta/käytöstä on karttunut suurperheen äitinä ja sairaanhoitajana vuosikymmenten saatossa.

Kuntapäättäjänä olen saanut olla mukana tekemässä päätöksiä sosiaali-ja terveydenhuoltopuolella. Aina päätökset eivät ole olleet helppoja.

Haluan antaa aluevaaliehdokkaana oman kokemukseni ja osaamiseni kuntalaisten käyttöön.

Haluan olla jatkossa vaikuttamassa, että asukkaat saavat tasavertaiset-ja laatuiset lähipalvelut läheltä.

Meidän yhteistoiminta-alue ( Uki, Vehmaa, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi) ja erikoissairaanhoito ovat jo nyt yhdessä hioneet paremmin toimivia hoitoketjuja. Saumattomasta yhteistyöstä hyötyy kaikki alueemme kuntalaiset.

Tämän päivän päätös on huomisen teko. Käytä ääntäsi tammikuun aluevaaleissa.

Heli-Päivikki Laurén

sairaanhoitaja

kaupunginhallituksen jäsen

aluevaaliehdokas SDP