Oikeusturvaa vammaisille

0

Tulevassa aluehallinnossa on ongelma, josta ei ole minkäänlaisia kannanottoja, koskien vammaisten palvelujen päätöksen teossa. Vammaisten palvelupäätökset tehdään pääasiassa viranhaltijapäätöksin.

Nyt kun tuo päätöksentekijä ”istuu aluehallinnossa” etäällä, niin vammaisen henkilön elämäntilanteen ymmärtäminen siirtyy sinne ”byrokratiaan”. Tällöin se ei enää ole viranhaltijalle niin tuttu, joka on tuntenut vammaisten tukitarpeet.

On tosiasia, että vammaispäätöksistä on hyvin paljon oikaisuvaatimuksia ja valituksia. Nyt on vaarassa se, että kun päätöksenteko menee etäälle, niin lisääntyvät oikaisut ja valitukset, joka aiheuttavat paineita käsittelyyn.

Asiantuntemattomuutta on se, että alueille tulevat vammaisneuvostot, ja vammaisneuvostoille ei tule, eikä saa antaa näiden asioiden käsittelyä. Koska se on puhtaasti viranomaisuustyötä, ja jos ei vammainen ole tyytyväinen, tulee oikaisuvaatimuksia ja valituksia.

Nyt on ehdottomasti alettava valmistelemaan aluehallintoihin lähipalveluhenkilöstöä kuntien sosiaalitoimesta vammaispalveluohjaajiksi. Tämä on keino, jolla saadaan mahdolliset oikeusvaatimukset hillittyä.

Ei voi olla niin, että vammaisten elämää on oikaisu- ja valitustehtailu, joka turhaan työllistää meidän oikeuslaitoksemme. Aluehallintoalueella olevat vammaispalveluohjeet ovat yhteiskunnallinen säästökeino, ja näitä henkilöitä löytyy kuntien lakkautuvasta sosiaalitoimesta.

Pertti Pokki

(SDP) Laitila