On aika vaikuttaa ikääntyneiden palveluihin

0

Hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy vuonna 2023. Uusi organisaatio huolehtii jatkossa kaikista terveyspalveluista, sosiaalipalveluista ja pelastuspalveluista. Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiri pyrkii vaikuttamaan hyvinvointialueen palvelujen organisointiin siten, että peruspalvelut turvataan tasapuolisesti koko Varsinais-Suomen alueella.

Vaalit ovat tärkeitä vaikuttamisen paikkoja. Seuraavat vaalit ovat ensimmäiset aluevaalit, jotka pidetään 23. tammikuuta 2022. Näissä vaaleissa on syytä äänestää.

Eläkeliiton tavoite on edistää kaikkien ikääntyneiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada tarvitsemiaan palveluja ja sopivia ratkaisuja hyvään elämään. Tämä tarkoittaa niin terveyttä ja toimeentuloa koskevia kysymyksiä kuin myös liikkumisen, ympäristön ja asumisen ratkaisuja. Vaikuttamisen keskiössä on jokaisen yksittäisen eläkeläisen paras mahdollinen hyvinvointi.

Tavoite on saada suotuinen muutos tai ainakin säilyttää olemassa oleva. Näitä ovat:

1. Pienituloisten eläkeläisten aseman parantaminen.

2. Lähipalvelujen ja ikääntyneiden yksilöllisiä tarpeita vastaavan asumisen, hoivan ja kuntoutuksen turvaaminen.

3. Sähköisten palvelujen ikäystävällisyyden ja helppokäyttöisyyden edistäminen.

Yksinkertaisimmillaan vaikuttaminen on palautteen antamista palvelujen ja tilojen toimivuudesta. Voidaan antaa kiitokset toimivista ratkaisuista tai tehdä korjaus- tai parannusehdotuksia. Kun etsitään toimivia ratkaisuja, voidaan kertoa hyviä esimerkkejä ja kuvata toivottu tilanne.

Muistakaa äänestää tammikuun aluevaaleissa!

Eläkeliiton

Varsinais-Suomen piiri ry