Ponnet ja sähköpöydät

0

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tarmo Kangas kirjoitti paikallislehdissä vanhoista ja uusista ponsista.

Kaupunginvaltuusto teki 20.4.2020 päätöksen Wintterin urakkasopimuksesta vaikkei rakentamiselle ollut edellytyksiä puuttuvan lainvoimaisen asemakaavan takia. Samalla valtuusto tosiaan päätti Kankaan kertomasta ponnesta koskien 3 000 000 euron vuosittaista säästötavoitetta.

Samassa valtuuston kokouksessa valtuutettu Timo A. Järvinen esitti ensimmäisen säästötavoitteen. Se koski säästöä, joka saadaan jättämällä hankkimatta sosiaalipuolen toimistohenkilöiden ergonometrian parantamiseksi esitettyjä sähköpöytiä. Kangas kirjoittaa säästön olleen 40 000 euroa mutta taitaa olla niin, että se oli vain kymmenesosa siitä eli 4 000 euroa!

Mainittakoon, että samaan aikaan Wintterin hankkeessa on kilpailutus-, hankinta- ja rahoitusprosessiin (WSP, KPMG ja muut ulkopuoliset asiantuntijat) tällä hetkellä kulunut noin 1 500 000 euroa. Samaan ryppääseen on menossa myös Wintterin suunnitteluun jo käytetyt 2 300 000 euroa ja viimeisin 700 000 euroa, jolla suunnittelua jatketaan ensi vuoden tammikuun loppuun.

Ihmistä lähellä olevia pieniä asioita on helpompi hahmottaa, mutta mitä suurempi kokonaisuus on kysymyksessä sitä vaikeammaksi asia muodostuu.

Mikä mahtaa ponnen toteutusaste tällä hetkellä olla ja minkälaiseksi ponnen arvo on muodostunut?

Tarmo Kangas aiheellisesti ihmetteli käsiteltiinkö valtuustossa 1.11.2021 valtuutettu Ari Saastamoisen esittämää pontta vastaavalla tavalla kuin edellä mainittua pontta 20.4.2020.

Vaikka kaupunkilaisena kuinka tarkkaan tahansa yrittää seurata SiHy/Wintterin asioiden hoitoa tulee aina vaan uusia asioita, joita ei voi käsittää saati ymmärtää. Saastamoisen aloitteen ja ponnen käsittely valtuustossa on sellainen. Saastamoinen yksinkertaisesti kysyi, mitä Wintteri toteutuessaan maksaisi ja mitkä ovat kustannukset, jos hanke perutaan.

Selvää ymmärrettävää vastausta ei saatu.

Perustuslaki ja useat muut säädökset velvoittavat viranomaisia toimimaan avoimesti. Lain mukaan kansalaisilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. SiHy/Wintteri koskettaa meitä jokaista veronmaksajaa ja kulttuuriperintöä arvostavaa.

Niin kauan kuin hallintokoneisto tekee asiat niin sekaviksi, ettei niistä saa mitään selvää, eivät kunnallinen demokratia ja perustuslain velvoitteet toteudu.

Seppo Sjöblom

Rakennusinsinööri