Saastamoinen esitti sihy-pontta – Keskustelu ei johtanut mihinkään

0
Hallien pääsisäänkäynti. Kuva: SRV Rakennus Oy ja arkkitehdit von Boehm Renell Oy

Uudenkaupungin valtuusto on käsitellyt tänä iltana Ari Saastamoisen (sd.) aloitetta, jossa on pyydetty kaupunginhallitukselta selvitystä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kustannuksista sekä hankkeen keskeyttämisen mahdollisista kustannuksista.

Keskustelu käynnistyi Saastamoisen puheenvuorolla. Hän kritisoi sitä, ettei kaupunginhallitus pystynyt antamaan selvitystä hankkeen nykyisistä kustannuksista, vaan selvityksessä annetaan kustannusarvio kevään 2020 luvuilla.

Saastamoinen teki ponnen, jossa vaaditaan hankkeen pitkittymisen, kaupungin talouden epävarmuustekijöiden sekä hankkeen merkittävästi muuttuneiden kustannusten selville saamiseksi sivistys- ja hyvinvointihanke on tuotava uudestaan valtuustoon ajantasaisilla kustannustiedoilla ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Merja Koski (sd.) kannatti Saastamoisen pontta.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio totesi, että toivomusponsi ei saa olla ristiriidassa valtuuston päätöksen kanssa, eikä muuttaa tai laajentaa valtuuston päätöstä. Vainio pyysi valtuustoa harkitsemaan, voidaanko ponsi aloitteen käsittelypäätökseen liittää vai laajentaako se päätöstä.

Seppo Nikula (kok.) vastasi tähän, että ponsi laajentaa päätöstä. Hänestä päätöksen voi lähettää ainoastaan uudestaan valmisteltavaksi tai hyväksyä.

Eero Hento (kok.) kommentoi, että kustannuksista puuttuu lisä- ja muutostyöt. Hän muistutti, että Nikula on vaatinut 2019 hankkeen harkitsemista uudelleen, jos hankkeen kustannukset nousevat päätetystä. Hento myös kysyi, mistä rahat hankkeen kustannuksiin kerätään ja kannatti samalla Saastamoisen esitystä.

Mika Sjöblom (kesk.) ihmetteli keskustelua:

-On ilmiselvää, ettei tiedoksiantoasiaan voi liittää pontta. On hankala nähdä, miten ponsi ei laajentaisi päätöstä.

-Ponnen esittäjä olisi voinut esittää hankkeen palauttamista.

Valtuuston puheenjohtaja Mauri Kontu (kesk.) päätti keskustelun ja totesi, että valtuusto on saanut selvityksen sihy-kustannuksista ja aloite on tullut käsitellyksi. Pontta ei siis liitetty päätökseen.