Sairaanhoitopiirin taloutta tasapainotettava – Kuntien maksuosuudet todennäköisesti kasvavat

0
Tyksissä pandemiaan valmistautuminen aloitettiin jo heti vuoden 2020 vaihduttua, kun Kiinasta raportoitiin uudesta vakavaa hengitystieinfektiota aiheuttavasta tuntemattomasta viruksesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne on haastava. Taloutta rasittavat yhtäaikaisesti monet tekijät ja koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen toimintaan merkittävästi. Sairaanhoitopiirin hallitus esittää, että vuoden 2022 talousarviossa kuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään 2,5 prosenttia. Asiasta päättää sairaanhoitopiirin uusi, kuun lopussa järjestäytyvä valtuusto.

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tällä viikolla tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksen ja käsitteli vuoden 2022 talousarvion. Talousarviosta päättää sairaanhoitopiirin valtuusto marraskuun lopussa. Talousarvio jää sairaanhoitopiirin viimeiseksi, sillä vuoden 2023 alusta aloittaa hyvinvointialue, johon sairaanhoitopiiri yhdistyy.

Terveydenhoidon taloustilanne asettaa haasteelliset lähtökohdat hyvinvointialueelle. Kuntien on katettava sairaanhoitopiirien mahdolliset alijäämät ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvioesityksen mukaan jäsenkuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään 2,5 prosenttia kuluvan vuoden talousarviosta. Lisäksi talousarvio sisältää kunnilta sairaanhoitopiirille tehtäväsiirtoja, jotka kasvattavat jäsenkuntien maksuosuuksia 0,2 prosenttiyksikköä. Talousarvio on laadittu 4,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi tilikauden tuloksen osalta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloutta rasittavat osaltaan pitkään jatkunut koronapandemia sekä kuntien vastuulla olevan perusterveydenhuollon raskas kuormitus, joka heijastuu erikoissairaanhoitoon. Vuoden 2022 talousarvioesityksessä toimintakuluja on kaikkiaan noin 823 miljoonaa euroa. Kulujen on arvioitu kasvavan noin 15 miljoonalla eurolla (+1,9 prosenttia) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Alkuvuodesta 2022 käyttöönotettava Majakkasairaala kasvattaa kustannuksia 13,3 miljoonalla euroa. Kuluja lisännevät myös muun muassa tulevan talven työehtosopimusten palkkaratkaisut ja yleinen kustannuskehitys.

Talousraami vuodelle 2022 edellytti 9,7 miljoonan euron sopeutustoimia talouden tasapainottamiseksi. Tätä on suunniteltu esimerkiksi järjestelemällä Tyksin leikkaus- ja vuodeosastotoimintoja Majakkasairaalaan sekä järjestelmällä uudelleen sairaanhoitopiirin hallinnon toimintoja.

Kevään 2021 kuntaneuvottelujen ja kuntien ehdotuksien pohjalta valmisteltu vuoden 2022 talousarvioraami on hyväksytty sairaanhoitopiirin hallituksessa kesäkuussa.

Talousarvion 2022 lähtökohtana on, että koronapandemian vaikutukset sairaanhoitopiirin talouden kehitykseen tulisivat tasapainotetuksi valtion suorilla koronatuilla ja ettei kuluvalta vuodelta synny siten alijäämää. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille on vuosina 2020 ja 2021 myönnetty kaikkiaan 33,8 miljoonaa euroa valtion tukea koronapandemiasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi.

Fakta
Sairaanhoitopiirin tammi–syyskuu 2021

Hoitosuoritteiden määrät olivat tämän vuoden tammi-syyskuussa pääosin korkeammalla tasolla kuin viime vuonna huolimatta koronavirusepidemiasta.
Ulkoisia lähetteitä kertyi tammi-syyskuussa noin 7 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2020.
Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä kasvoi lähes 10 prosenttia verrattuna tammi-syyskuuhun 2020.
Kasvusta valtaosa liittyy koronatestaukseen.
Hoitoon pääsyn keskiarvoaika on 30 vuorokautta, viime vuonna se oli 36.
Hoitojonossa oli syyskuun lopussa kaikkiaan 12 345 potilasta, mikä on 1200 enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana.
Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli saman verran kuin vuotta aiemmin, 633 potilasta.
Yli 90 vuorokautta hoidon tarpeen arviointia odottaneiden määrä on kasvanut 208:aan, kun se viime vuonna oli 106.