Seurakunnan tiukat talousvuodet jatkuvat

0
Kalannissa järjestetään rukoilevaisten kesäseurat. Yhtenä tapahtumapaikkana on Kalannin kirkko.

Vaikka Uudenkaupungin seurakunnan taloutta on kiristetty, ja esimerkiksi viime vuonna käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden kautta henkilöstökuluissa saatiin aikaan noin 400 000 euron säästöt, niin silti taloudellisesti niukat ajat jatkuvat.

– Kaikki seurakunnat joutuvat pohtimaan sitä, miten tulojen supistuessa saadaan rahat riittämään, tiivisti Uudenkaupungin seurakunnan talouspäällikkö Henrik Mäkilä.

Seurakuntien talouskehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten saadaanko koronaepidemia hallintaan, miten työllisyys kehittyy ja miten seurakuntien jäsenmäärä kehittyy.

Suurin syy evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenmäärän laskulle on luonnollinen poistuma. Vanhemmat sukupolvet siirtyvät ajasta ikuisuuteen, eivätkä nuoret enää koe kirkkoon kuulumista niin tärkeänä asiana.

Uudenkaupungin seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt 2 prosenttia vuosina 2019-2020. Jäsenmäärän on arvioitu laskevan ensi vuoden aikana 1,6 prosenttia lisää.

– Vaikka Uudenkaupungin asukasluku näyttää tämän vuoden osalta mukavasti plussaa ja seurakuntaankin on muuttoliikkeen kautta tullut uusia jäseniä, niin silti seurakunnan jäsenmäärä laskee koska menehtyneiden lukumäärä on suurempi kuin kastettujen ja seurakuntaan muuttaneiden määrä, selvitti Mäkilä.

Jäsenmäärän laskiessa seurakunnan saamat verotulot laskevat. Uudenkaupungin seurakunnalla on myös poikkeuksellisen suuri kiinteistöomaisuus. Kiinteistöjen ylläpito ja hoito nielevät paljon rahaa. Lisäksi kiinteistöihin on kertynyt korjausvelkaa.

Uudenkaupungin seurakunnan ensi vuoden talousarvio on rakennettu niin että ylijäämää kertyy 5 599 euroa.

Kirkollisveroprosentti esitetään yhä säilytettäväksi 1,50 prosentissa.

– Uudenkaupungin seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut jo pitkään saman suuruinen. Turun Arkkihiippakunnan seurakuntien kirkollisveroprosentin keskiarvo on 1,63 prosenttia, eli Uudenkaupungin seurakunta on ollut hyvin maltillinen verojen suhteen, totesi talouspäällikkö Henrik Mäkilä.

Kuluvan vuoden osalta seurakunnan taloudellinen tulos näyttää muodostuvan ennakoitua paremmaksi. Verokertymä ylittänee talousarvion ja koronapandemian takia toimintamäärärahoja säästyi kevätkaudella kokoontumisrajoitusten takia.

Toiminnan osalta on myös pyritty kustannustehokkuuteen mikä tuo osaltaan pieniä työalakohtaisia säästöjä.

Uudenkaupungin seurakunnan ensi vuoden talousarvion ja -suunnitelman hyväksyy lopullisesti kirkkovaltuusto.