Ströömi ja Laitilan lakeus valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukkoon

0

Valtioneuvosto teki viime viikolla päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavia esimerkkejä suomalaisesta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä. Ne ovat syntyneet luonnon ja perinteisen maankäytön yhteisvaikutuksen tuloksena. Valtakunnallisesti arvokkaita maisemia on nyt jopa 186, mikä on 30 enemmän kuin edellisessä luettelossa.

Vakka-Suomesta luetteloon on nostettu Kustavin Ströömi sekä Laitilan lakeus eli Laitilan kaupungin pohjois- ja länsipuolelle levittäytyvät peltoaukeamat. Määrittelyssä aukeamat jatkuvat myös Uudenkaupungin puolelle Hallun, Kallelan ja Varhelan kylien alueelle
Maisema-alueiden päivityksestä on vastannut ympäristöministeriö. Inventoinnit on tehty maakunnittain pääosin Ely-keskusten työnä.

Aluevalikoimaan sisältyy kohteita myös muiden kuin maatalouteen perustuvien elinkeinojen muovaamista kulttuurimaisemista saaristoista metsäseuduille. Mukana on myös joukko historiallisia maisemanähtävyyksiä.

– Hienoimpia suomalaisia kulttuurimaisemia koskevat tiedot on saatettu ajan tasalle pitkän työrupeaman tuloksena. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat ylpeyttä herättävä, monipuolinen kokoelma maaseutumaisemia. Jotta alueet säilyttävät arvonsa pitkälle tulevaisuuteen tulee näitä maisemia hoitaa ja vaalia. Siihen tarvitaan yhteistyötä, joka perustuu elinkeinojen harjoittamisen jatkuvuuteen, alueille ominaisten kulttuuri- ja luonnonarvojen kunnioittamiseen sekä maankäytön taitavaan suunnitteluun, totesi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Uusi alueluettelo korvaa vuodelta 1995 peräisin olevan aiemman luettelon. Uusi alueluettelo muodostaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun valtakunnallisen inventoinnin. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin ja ne otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelussa ja valtion viranomaisten toiminnassa.