Totuus ponsista

0

Tarmo Kankaan minuun kohdistama maalittaminen jatkuu entiseen malliin (US 4.11.2021). Hänellä on ikävä tapa levittää itsekin valheellisiksi tietämiään väittämiä.

Toisin kuin väitetään, viime valtuuston kokouksessa Ari Saastamoisen aloitetta käsiteltäessä puheenvuoroni oli hyvin asiallinen. Sen voi tarkistaa kaupungin nettisivujen kokoustallenteesta.

Valtuuston päättäessä SiHyn hankinnasta 20.4.2020 kannatin pontta, jossa edellytettiin kustannustehokkaampien toimintatapojen etsimistä säästöjen saamiseksi kaupungin käyttömenoista.

Kangas väittää ivaillen ainoan toteutuneen säästön olleen 40 000 euron poisto vuoden 2021 talousarviosta. Tällä ei ole mitään tekemistä ponnen kanssa. Tuo säästöpäätös tehtiin kuukausia ennen pontta, päätettäessä vuoden 2020 talousarviosta 9.12.2019.

Kokenut valtuutettu Kangas tietää hyvin, että poliittinen vaikuttaminen ja menojen karsinta tehdään talousarviota valmisteltaessa lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja poliittisten ryhmien neuvotteluissa. Valtuustokäsittelyyn tullessaan talousarviolla on yleensä ryhmien tuki, eikä siihen esitetä muutoksia.

Populistisella iltalypsyllä on vain kosmeettinen vaikutus yli 100 miljoonan euron kokonaisuudessa. Sitä yritti hänen oma ryhmänsä 9.12.2019 tehden neljä esitystä, joista hyväksyttiin yksi, 37 000 euron poisto sähköpöytien hankinnasta. Nyt siitä ivataan minua.

Säästöjen etsintä toimintaa kehittäen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Sitä tehdään eri palvelukeskuksissa, ponnen jälkeen ja sitä ennen. Poppakonstein valtuuston budjettikokouksissa se ei onnistu.

Esimerkkinä vaikuttavista toimista käy johtamani opetus- ja kasvatuslautakunnan päättämät varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus ja Kalannin koulun oppilaaksiottoalueen muutos. Niiden säästövaikutus on satoja tuhansia euroja vuosittain. Pidemmällä aikavälillä säästyy vielä miljoonia euroja kiinteistöjen käyttö-, ylläpito- ja korjausmenoista, kun Kalannissa tarvitaan vain yksi koulurakennus monen sijasta.

Minkä säästöjen syntymiseen Kangas on vaikuttanut?

Saastamoinen halusi aloitteessaan selvityksen SiHyn kustannuksista. Sen hän myös sai täsmällisesti esitettynä. Silti hän teki ponsiesityksen, jonka todellinen aikomus käy ilmi sen lopusta: ”tuodaan hanke uudelleen valtuuston arvioitavaksi… ennen hankintasopimuksen lopullista allekirjoittamista”. Eli yritys torpata SiHy-hanke. Jos se ei laajenna hallintosäännön kieltämällä tavalla päätöstä, joka oli selvityksen merkitseminen tiedoksi ja aloitteen toteaminen käsitellyksi, niin mikä? Siksi pontta ei voitu hyväksyä.

Kangas purkaa turhautumista viimeisenkin SiHyn kaatoyrityksen mentyä pieleen. Huomio pitää siirtää muualle vastustajien aiheuttamista viivytyksen haitoista tuhannelle oppilaalle ja opettajalle ja todennäköisesti miljoonien eurojen laskusta veronmaksajille.

Turha yrittää tehdä minusta tarinan konnaa. Alusta alkaen olen edistänyt ja puolustanut SiHyä rohkeasti ja johdonmukaisesti, sillä olen ymmärtänyt sen monet edut ja suuren merkityksen lasten ja nuorten, kaiken ikäisten kaupunkilaisten tulevaisuudelle ja kaupungin vetovoimatekijänä.

Uudenkaupungin onneksi SiHy-Wintterin rakentaminen alkaa!

Matti Ankelo

Tarkastuslautakunnan jäsen

Pro Uki