Vakka-Suomi saa oman susityöryhmän

0
Tämä riistakameran tallentama kuva sudesta Taivassalon Hakkenpäässä on todennäköisesti Vehmaan reviirin susiparin toinen puolisko.

Vakka-Suomen alueelle on päätetty perustaa oma susityöryhmä. Eri tahoja edustavan työryhmän tärkein tehtävä on jakaa tietoja alueella liikkuvista susista. Työryhmään kutsutaan paikallisten riistanhoitoyhdistysten, metsästäjäliiton, ympäristöyhdistyksen, maataloustuottajien, kuntien, poliisin ja koulujen vanhempainyhdistysten edustajia.

– Mielestäni säännölliset tapaamiset eri sidosryhmien kanssa ovat erittäin tervetulleita juuri ajantasaisen tiedon jakamiseksi, totesi Kalannin seudun riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Osmo Luotonen.

Samoilla linjoilla olivat myös muut, reviirityöryhmän perustamista pohtineeseen tapaamiseen, kutsutut.

– Koska sudet ovat asettuneet nyt myös Vakka-Suomeen ja on selvää, että ne herättävät ihmisissä sekä kiinnostusta että pelkoa, niin pidän susityöryhmän perustamista erittäin tärkeänä, korosti Uudenkaupungin ympäristöyhdistyksen edustaja Antti Karlin.

Myös Uudenkaupungin kaupunkia tilaisuudessa edustanut vihertyönjohtaja Juha Hukka näki että kaupungin on hyvä olla mukana susityöryhmän kokouksissa.

– Asia koskettaa kaupungin toimintoja monessa suhteessa, aina metsien virkistyskäytöstä koululaisten mahdollisiin susikuljetuksiin, muistutti Hukka.

Alueellisia susityöryhmiä on Suomessa jo 30. Niissä käydään läpi kunkin alueen susitilannetta, pohditaan mahdollisia keinoja susivahinkojen estämiseksi, jaetaan tietoja ja viestitään susitilanteesta sekä viranomaistahoille että tarvittaessa suurelle yleisölle. Susityöryhmät kokoontuvat vain tarvittaessa. Työryhmien toimintaa koordinoi Suomen riistakeskus ja ne ovat osa susikannan hoitosuunnitelman toteuttamista paikallistasolla. Nyt perustettava susityöryhmä kattaa Kalannin seudun riistanhoitoyhdistyksen ja Vakka-Suomen riistanhoitoyhdistyksen toimialueet.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Kalannin seudun riistanhoitoyhdistyksen alueella asuu yksi susipari ns. Ihoden reviirillä ja Vakka-Suomen riistanhoitoyhdistyksen alueella toinen, Vehmaan reviirin susipari. Ihoden reviirin susipari liikkuu Kalannin, Pyhärannan ja Euran alueella, Vehmaan reviirin susipari Vehmaan, Kalannin, Laitilan, Taivassalon ja Kustavin alueella. Pentuja ei pareilla tiettävästi ole tähän mennessä ollut.

Vaikka susien reviirit ovat laajoja, on niillä tiettyjä vakiintuneita reittejä, joiden varsilta susihavaintoja tehdään säännöllisesti. Esimerkiksi Vehmaan reviirin susiparista on tämän vuoden aikana kertynyt runsaasti havaintoja Vehmaan Vihtjärven alueelta.

Osa susihavainnoista saadaan nykyään kerättyä ja varmennettua riistakamerakuvien avulla. Maastojälkien varmentaminen on tänä vuonna ollut haasteellisempaa kuivan kesän takia. Varmempaa tietoa alueen susista ja niiden lukumäärästä saadaan toivottavasti tämän kuun alussa alkaneen dna-näytekeräyksen kautta.