Varhaiskasvatukselle löydyttävä lisätiloja – aikaa tammikuulle asti

0
Kaupungin varhaiskasvatusyksiköissä on tilapulaa.

Kaupungissa on tällä hetkellä 27 lasta, jotka jonottavat paikkaa Uudenkaupungin varhaiskasvatuksesta. Lapsista 19 tarvitsee hoitopaikan keskusta-alueelta. Heistä kuusi tarvitsee paikan vielä tämän vuoden aikana ja loput 13 tarvitsevat hoitopaikan tammi–maaliskuun aikana. Suurin osa kaikista varhaiskasvatuspaikkaa jonottavista on alle 3-vuotiaita.

Keskustan päiväkotien alle 3-vuotiaiden ryhmät ovat täynnä. Kaupungissa on siis painetta perustaa tammikuussa yksi uusi alle 3-vuotiaiden ryhmä ja löytää myös tilat ryhmälle.

Kaupunkiin saapuu varhaiskasvatuspaikkahakemuksia lisää joka viikko. Lain mukaan varhaiskasvatuspaikka on järjestettävä kiireettömissä tilanteissa neljän kuukauden kuluessa ja kiireellisissä tilanteissa kahdessa viikossa. Kiireellinen tilanne on silloin, kun vanhemmat saavat ennakoimatta työ- tai opiskelupaikan.

Keskiviikkona kokoontunut opetus- ja kasvatuslautakunta pohti eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Esillä oli muun muassa varhaiskasvatuspaikkojen osoittaminen Kalannista tai Lokalahdelta, Kaunisrannan päiväkodin yhden ryhmän laajentaminen, Saarniston koulun talonmiehen asunnon muuttaminen päiväkodiksi tai tilapäisten moduulien vuokraaminen.

Kaupunki kävi myös neuvotteluja Uudenkaupungin seurakunnan kanssa mahdollisista varhaiskasvatuksen lisätiloista, mutta tiloja ei löytynyt.

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti esittää, että varhaiskasvatus etsii yhdessä teknisen toimen kanssa tilaratkaisun varhaiskasvatuspaikkojen osoittamiseksi jonossa oleville lapsille. Tilojen on oltava käytössä viimeistään 10. tammikuuta 2022.