Wintterin rakennustyöt alkavat tammikuussa – rakennus valmistuu alkuvuodesta 2025

0
Monitoimijatalo Wintteri valmistuu vuonna 2025.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintteriin liittyvät purku- ja rakennustyöt käynnistyvät vuodenvaihteen jälkeen. Sitä ennen kaupungin on kuitenkin vielä viimeisteltävä muutamia sopimuksia.

– Hankintasopimus tehdään SRV Rakennus Oy:n kanssa mahdollisimman nopeasti. Sen allekirjoittaa kaupunginjohtaja Atso Vainio. Sitä ennen käydään vielä neuvotteluita, joissa selvitetään, onko tilaajasta johtuvasta viivästyksestä tullut kustannuksia SRV:lle, Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo.

Tilaajasta johtuva viivästys voi vielä vaikuttaa hankkeen lopulliseen hintaan. Tämän hetken arvion mukaan Wintterin rakennusinvestointi on 57,6 miljoonaa euroa. Tähän mennessä Wintteriin on kulunut noin viisi miljoonaa euroa. Summa koostuu suunnittelu- ja valmistelutyöstä sekä kilpailutus-, hankinta- ja rahoitustöistä. Myös väistötilaratkaisuista ja ruokapalvelujärjestelyistä ja asiantuntijapalveluista on tullut kuluja.

– Ainoa viivästys on siis tämä kaava-asia, josta oli haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja, josta tuli nyt päätös, ettei sitä myönnetty. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös oli meille helpotus ja nyt pääsemme vihdoin aloittamaan rakennustyöt, Nikkari täsmentää.

Nikkarin mukaan ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista on tehtävä vielä hallinnanjakosopimuksen viimeistely sekä allekirjoitettava rahoitukseen liittyvät leasing- ja taselainasopimukset.

– Ne allekirjoitetaan heti, kun hankintasopimus on tehty. Lisäksi kaupungin on tehtävä valmiiksi vielä tontin lohkominen. Voimme aloittaa Viikaisten purkutyöt arviolta 6–8 viikon päästä, Nikkari laskee.

Viikaisten ja Pohitullin koulujen sekä uimahallin purkutyöt tekee paikallinen Totaalipurku-yritys. Hankkeen edetessä on tarkoitus käyttää mahdollisimman paljon paikallisia yrityksiä.

– Meillä on SRV:ssa paljon paikallista osaamista, jotka tuntevat paikalliset tekijät vahvuuksineen. Varsinais-Suomen alueella on paljon tähän hankkeeseen soveltuvaa osaamista ja tarjoamme mielellämme työtä paikallisille toimijoille. Hankkeen käynnistyessä toteutamme tarjouskilpailut hankinnoista, ja tähän voi osallistua ilmoittautumalla SRV:n sähköiseen toimittajarekisteriin, Rakennusyhtiö SRV:n yksikönjohtaja Saku Kosonen kertoo.

Kosonen kuvailee Uudenkaupungin hanketta laajaksi ja monipuoliseksi, koska se sisältää runsaasti erilaisia tiloja. Kososen mukaan SRV:llä on runsaasti kokemusta vastaavanlaisten vaativien ja monimuotoisten rakennusten ja suurten hankekokonaisuuksien rakentamisesta.

– Yksi Uudenkaupungin erityispiirre on hankkeen urakkamuoto. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla, jossa SRV sitoutuu rakentamaan kiinteistön sekä huolehtimaan sen kunnosta ja ylläpidosta seuraaviksi 20 vuodeksi eteenpäin. Samalla urakkamallilla on toteutettu myös Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummella ja parhaillaan rakenteilla olevat Siuntioon Sivistys- ja hyvinvointikampus sekä Helsingin kielilukio, Kosonen kuvailee.

Kaupunki on antanut kolme vuotta aikaa Wintterin rakentamiselle eli koulun pitäisi valmistua alkuvuodesta 2025. Siihen on tähdätty myös SRV:n puolella, koska valmistelevat työt on jo aloitettu.

– Olemme tehneet jo hankkeen kehitysvaiheen aikana varautumista tämän käynnistämiseen. Työmaatoimintoja on valmisteltu alustavasti työmaa- ja liikennesuunnitelmien osalta jo kehitysvaiheen aikana. Lopulliset aikataulut tarkentuvat vielä sopimusneuvotteluiden yhteydessä, Kosonen lisää.

Fakta
Sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintteri

Hankkeen urakoitsija ja palveluntuottaja on SRV Rakennus Oy.
Arkkitehtisuunnittelun on toteuttanut Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy.
Wintterin rakennuttaminen toteutetaan elinkaarimallilla.
SRV vastaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä kiinteistön ylläpidosta seuraavien 20 vuoden ajan.
Wintteriin tulevat peruskoulu, lukio, päiväkoti, nuorisotyö, digitaalinen omatoimikirjasto, kansalaisopisto ja musiikkiopisto.
Keskuksen liikuntapalvelut kattavat uimahallin ja sisäliikuntahallin.
Lisäksi tulee kaupunkiverstas vapaamuotoiseen ajanviettoon, jota voivat hyödyntää seurat, yhdistykset ja yritykset.
Kokonaisuudessaan Wintterin laajuus on 22 600 brm2.
Oppimisen ja kasvun tiloja on noin 13 000 brm2 ja liikunnan tiloja noin 9 600 brm2.
Wintterin rakennusinvestointi on 57,6 miljoonaa euroa.
Rakennuttaminen ja väistötilakustannukset ovat 3,5 miljoonaa euroa, 20 vuoden palvelu- ja korjaussopimus 28,18 miljoonaa euroa, irtokalusteet ja laitteet 3,5 miljoonaa euroa.
Käyttäjän omat hankinnat, kuten irtokalusteet, esitystekniikka, varusteet ja laitteet ovat noin 3,5 miljoonaa euroa.
Wintterin energiaratkaisuissa hyödynnetään maalämpöä, aurinkoenergiaa ja kaukolämpöä.
Lähde: Uudenkaupungin kaupunki