Avi: Yli 50 henkilön sisätilaisuudet kielletty, tilaisuuden saa järjestää koronapassilla

0
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti tänään perjantaina yleisen maskisuosituksen päättämisestä.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tiistaista alkaen. Määräys on voimassa joulukuun 16. päivään asti. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut viime viikot koronaepidemian leviämisvaiheessa ja tilanne on edelleen heikentynyt viimeisen viikon aikana. Varsinais-Suomen kahden viikon ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on kohonnut 216:een ja sairaalakuormitus uhkaa tehohoitoa vaativaa kirurgiaa. Nyt annetulla rajoituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky ja tartunnanjäljityksen onnistuminen.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäjät voivat ottaa käyttöön koronapassin ja näin mahdollistaa passin omaavien henkilöiden osallistumisen tilaisuuksiin ilman aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Menettely on jo laajasti käytössä ravitsemisliiketoiminnan yhteydessä.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.