Alinenkatu työmaavarastona

0

Alisenkadun työmaa on ollut jo pitkän aikaa pysähdyksissä. Eikä taida olla todennäköistä sen jatkumiseen lähiaikoina.

Tuntuu käsittämättömältä, että kaupungin tärkein katualue pidetään aidattuna työmaavarastona lähimmät seuraavat kuukaudet.

Vallitseva tilanne ei voi mitenkään olla kansalaisten eikä erityisesti kadun yrittäjille pito- eikä vetovoimana – päinvastoin.

Nyt pitää rohkeasti tunnustaa kadunrakennuksen työmaasuunnittelussa tehdyt virheet ja minimoida siitä aiheutuvat haitat. Oli turhaa asentaa pieni alue kiveystä ja jättää työvaihe kesken. Olisi pitänyt viemäritöiden jälkeen jättää koko tiealue sorapinnalle ja poistaa aitaukset. Päällystetyö olisi pitänyt aloittaa sitten kun se voidaan tehdä yhtäjaksoisesti mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Vallitsevassa tilanteessa täytyy välittömästi poistaa alueelta kaikki varastoitu tavara, työkoneet, laitteet ja kaatopaikkatavara. Sorastus täytyy tarvittavalla osalla tasata ja poistaa aitaukset. Kaikki tämä on välttämätöntä, jotta aiheutettua vahinkoa ei ole yhtään enempää kuin mitä on jo aiheutettu. Hankkeessa toteutettua ammattimaisuutta on mahdotonta ymmärtää saati hyväksyä.

Varmaan hankkeessa on huomioitu kiinteistöjen sadevesitorvien tarvitsemat rännikaivot ja rakennusten sisäänkäyntien esteettömyys.

Kaupunkilaisille ja erityisesti kadun varren sankarillisille yrittäjille olisi arvokas joululahja, jos ehdottamaani järjestelyyn ripeästi ryhdyttäisiin ja olisi tehty ennen joulua. Hyvää joulua.

Seppo Sjöblom

Rakennusinsinööri