Aluevaaliehdokkaat melko tyytyväisiä U-soten palveluihin–Resurssien lisätarvetta lastensuojelussa, mielenterveyspalveluissa sekä hammashuollossa

0
Jono hammaslääkärin vastaanotolle on venynyt korona-aikana. Kuvituskuva.

Aluevaaliehdokkaat ovat paitsi poliitikkoja, myös itse sote-palveluiden käyttäjiä. Kysyimme ehdokkailta, mitä mieltä he ovat nykyisistä sote-palveluista.

Hyvien palvelujen listan kärkeen nousi selkeästi Uudenkaupungin yhtenäistoiminta-alueen lääkäripalvelut. Kiitosta saivat myös vanhuspalvelut, kotisairaala ja erikoissairaanhoito. Ehdokkaiden mielestä jatkossa pitäisi satsata enemmän hammashuollon jonojen purkuun, lastensuojeluun sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Kysely paljastaa, että aluevaaliehdokkaat tuntevat sote-palveluiden kipupisteet hyvin. Ristiriitaisia vastauksia tuli ainoastaan hammashuollosta. Ehdokkaat moittivat hammashuollon jonoja, toisaalta hammashuoltoa myös kehuttiin:

–  Olen ollut tyytyväinen lasten hammashoitoon. Hammashoitolan henkilökunta on selostanut hyvin toimenpiteisiin liittyviä asioita ja jatkoja. Koen palvelun olleen lapsiystävällistä, Mika Toivonen (ps.) Uudestakaupungista kehuu.

Kokoomuksen ehdokas Raimo Löfstedt harmittelee hammashuollon jonoja, mutta kehuu, miten U-soteen on muuten panostettu. Erinomaiseksi esimerkiksi palveluiden kehittymisestä hän nostaa kotisairaalatoiminnan.

– Silloin kun hoito on mahdollista tehdä kotioloissa, on se inhimillisempää kuin makuuttaminen sairaalassa, hän perustelee.

Myös Veli-Matti Virtanen (kesk.) kehuu kotisairaalaa ja vanhuspalveluiden kehittymistä. Hän on tyytyväinen myös ennaltaehkäiseviin palveluihin yleensä. Myös terveyskeskuspalvelut ovat hänen mielestään parantuneet.

– Vammaispalveluita pitäisi tarkastella ja kehittää kustannustehokkaammiksi. Ensihoitopalveluita pitäisi lisätä kiireellisen avun varmistamiseksi, hän arvioi.

Uudenkaupungin ehdokkaista Heli-Päivikki Laurén (sd.) on tyytyväinen vanhus- ja neuvolapalveluihin, mutta tyytymätön psykiatrisiin palveluihin.

Tapio Pääkkö (kesk.) kertoo, ettei ole juuri sote-palveluita tarvinnut, mutta terveyskeskus ja yhteispäivystys ovat hommansa hyvin hoitaneet. Pääkkö sanookin, ettei hänellä ole U-soten palveluista huonoja kokemuksia.

–  Vammaispalvelujen kustannukset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon merkittävästi. Siis veronmaksajana voisi tähän olla tyytymätön.

Mauri Kontu (kesk.) kiittelee vanhusten hoidosta U-soten alueella, mutta on tyytymätön vanhojen kuntakeskusten asukkaiden palveluihin.

– Niitä on ajettu paljon alas. Liikaa keskitetty, hän kritisoi.

Janne Sjölund (sd.) tuntee työnsä puolesta parhaiten erikoissairaanhoidon.

– Mielestäni olemme onnistuneet tuomaan lähipalveluina polikliinista toimintaa aluesairaalaan hyvin eri erikoisaloille, hän kehuu.

Niin ikään erikoissairaanhoidossa työskentelevä Henna Jokinen (vas.) antaa kiitosta erikoissairaanhoidon järjestelyille Vakka-Suomessa.

– Tyytymätön olen siihen tilanteeseen, että sosiaalityössä ja kotihoidossa tehdään liian paljon töitä liian vähällä henkilökunnalla. Työntekijät uupuvat ja vaihtavat alaa, hän toteaa.

Sjölund on samoilla linjoilla:

– Mielestäni kotihoitoon pitää saada riittävät resurssit ja vanhuksille pystyä tarjoamaan tarvittaessa tuettua palveluasumista eri muodoissaan sekä virikkeellistä toimintaa.

Taina Vuorio (kd.) on tyytymätön U-soten ilta- ja viikonloppupäivystyksen toimintaan.

Kimmo Toivaisen (vas.) mielestä vain yksi asia vaatisi tehostamista:

– Rokottaminen on hidasta, sitä pitäisi nopeuttaa.

Vehmaalla asuva ehdokas Anna Kaskinen (kesk.) sanoo olevansa lähes kaikkiin U-soten terveyspalveluihin tyytyväinen:

– Lääkäriin pääsee hyvin ja palvelut ovat lähellä. Vanhustenhuollossa on riittävästi resurssia ja rakenteet on tehty kestäviksi.

Häntä huolestuttaa kuitenkin perhepalveluiden ja lastensuojelun tilanne.

– Resurssia tarvittaisiin ennaltaehkäisyyn lisää. Koulupsykologipalvelut ovat huonolla tolalla.

Saman kunnan ehdokas Simo Virtanen (sd.) on Kaskisen kanssa yhtä mieltä. Myös hän näkee tarvetta resurssien lisäämiseen lastensuojelussa sekä psykologi- ja mielenterveyspalveluissa.

Myös Ritva Seppälä (liik.) Vehmaalta on tyytyväinen yleisesti U-soten palveluihin, mutta näkee tarvetta kehittää koululaisten ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

Sami Nurminen (ps.) Vehmaalta arvioi sosiaalipuolen toimintaa hitaaksi.

Taivassalosta Milla Lahdenperä (kok.) antaa U-sotelle kiitosta hyvin toimivista neuvolapalveluista, mutta on tyytymätön lääkärivastaanottojen akuuttiaikoihin.

– Lapsiperheenä on turvauduttu usein yksityiseen puoleen.

Susanna Merinen (vas.) Taivassalosta nimeää erityisen onnistuneeksi vanhustenhoidon U-soten alueella, mutta satsaisi enemmän päihde- ja mielenterveyspalveluihin.

Kustavin SDP:n ehdokas Sirpa Koskinen on tyytyväinen hoitoon pääsyyn sekä ennaltaehkäisevään toimintaan U-soten alueella.

– Saatavuuteen ja paikkakunnalta pois lähteneisiin palveluihin olen tyytymätön ensisijaisesti. Vääryys on esimerkiksi, että laboratoriopalvelut ovat pitkän matkan takana, ilman järjestettyä kuljetusta, hän viittaa Kustavin tilanteeseen. Samaa mieltä on Juha Ikola (ps.).

Antti Ääritalo (kok.) Kustavista antaa kiitosta lääkäripalveluille. Hänen mielestään hammaslääkäripalveluissa on parantamisen varaa.

Pyhärannasta Heljä Isotalo (liik.) sanoo olevansa tyytyväinen kaikkiin U-soten palveluihin.

Tämä juttu aloittaa aluevaalisarjan, joka perustuu Uudenkaupungin Sanomien ja Laitilan Sanomien yhteiseen kyselyyn aluevaaliehdokkaille. Kyselymme lähetettiin kaikille 50:lle Vakka-Suomen ehdokkaalle. Sähköpostikyselyyn vastasi 38 ehdokasta. Tässä jutussa esitellään ainoastaan U-soten alueen ehdokkaiden vastauksia, koska Laitilan kaupunki järjestää omat sote-palvelut.

Sosiaalityössä ja kotihoidossa tehdään liian paljon töitä liian vähällä henkilökunnalla.´