Hyvinvointialueelle haetaan valmistelujohtajaa

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle haetaan valmistelujohtajaa määräaikaiseen virkaan 1.1.–30.6.2022. Valmistelujohtajan vastuulla on väliaikaisen valmistelutoimielimen hankkeiden operatiivinen johtaminen.

Hyvinvointialueen valmistelun edetessä ja oman toimen ohella valmistelujohtajana toimineen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen nykyisen puheenjohtajan Matti Bergendahlin siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen helmikuun 2022 alussa on nähty tarpeelliseksi perustaa erillinen valmistelujohtajan virka väliaikaisen valmistelutoimielimen hankevalmistelun operatiiviseen johtamiseen sekä hankejohtajien tueksi. Käytännössä nyt valittavan johtajan tehtävänä on johtaa väliaikaista valmistelua ja esitellä asiat väliaikaiselle valmistelutoimielimelle eli vatelle. Hän vastaa siitä, että valmistelutyöryhmän päätettäväksi tuodaan työjärjestyksen sekä lainsäädännön edellyttämät asiat.

Valmistelujohtaja toimii myös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tilapäisenä johtajana siihen saakka, kun hyvinvointialueen johtaja nimitetään ensimmäisessä aluevaltuustossa ja virkaan nimitettävä johtaja aloittaa tehtävässään. Hyvinvointialueen valtuusto valitaan aluevaaleilla, jotka pidetään 23. tammikuuta 2022.

Määräaikaisen valmistelujohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus muutosjohtamisesta.