Itämeren pilaaminen jatkuu

0

Uudenkaupungin Sanomissa oli 11.12. jätevesien puhdistusta ja purkuputkea kritisoiva kirjoitus. Asiantuntemattomuuden varmuudella osallistun tähän teemaan yllämainitulla otsikolla.

Mielestäni AVI:n purkuputken jatkamisvaatimuksen toteutus siirtäisi ravinteiden tuomaa ongelmaa Hangon aukolta Isonkarin aukolle, missä ravinteita on jo ennestäänkin liikaa.

Työskentelin vuosia sitten silloisessa Länsi-Saksassa. Ympäristöaktivismi ei silloin ollut kovinkaan tunnettua, mutta ryhmässämme oli eräs asiaan vihkiytynyt työtoveri. Hän tiesi aiemmin tekstarissa esittämäni asian, että Reinin varrella olevat yhdyskunnat käyttävät useamman kertaisesti Reinin virtaaman verran vettä pohjaveden lisäksi.

Kysymys on tehokkaasta veden puhdistuksesta. Eli puhdistukseen oli silloin jo tehokkaita menetelmiä. Tässä mielessä ymmärrän vesihuoltopäällikkö Westerholmin kannan, joka tukee tarvetta pahoin saastuneen Itämeren suojeluun. Hän esitti arvion puhdistamon tehokkuuden parantamiseksi.

Minne muuten johdetaan Uudenkaupungin hulevedet? Johdetaanko nekin jäteveden puhdistamoon? Niillehän riittää lievempi puhdistus eivätkä ne silloin kuormita rankkasateilla ja lumien sulaessa jäteveden puhdistamoa.

Yhtenä Uudenkaupungin lähivesien ongelmana on mainittu Sirppujoen tuomat ravinteet, joiden määrä on suuri, mutta joihin puuttuminen on poliittisesti arka asia.

Purkuputken vertaaminen Venäjän Viipurista Saksan Greifswaldiin johtaviin North Stream -kaasuputkiin on naiivi. Siinähän pelaavat isot pojat, toisen osapuolen teollisuuspolitiikka ja toisen kauppa- ja valtapolitiikka.

Tapani Caselius