Kaupunki hyväksyi Wintterin viivästymiskorvauksen SRV:lle – Päätös kahden äänestyksen jälkeen

0
Wintterin rakentaminen käynnistyy heti, kun se on mahdollista. Tammikuussa Viikaistenmäen alueelle tehdään jo uusia liikennejärjestelyitä.

Kaupunki maksaa rakennusyhtiö SRV:lle Wintterin urakan aloituksen viivästymisestä 4,46 miljoonaa euroa. Päätöksen asiasta teki maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus. Päätöstä varten äänestettiin kaksi kertaa.

Urakoitsija oli kaupunginhallituksen mukaan osoittanut, että aikataulusidonnaisia viivästyksen aiheuttamia kustannuksia ei ole voitu välttää, joten kaupunki on tilaajana velvollinen korvaamaan kyseiset kustannukset. Urakan aloittaminen on viivästynyt alueen asemakaavaa koskevien valitusten takia.

SRV:n kaupungille antama selvitys kustannusten noususta pohjautuu viivästyksen aikaiseen rakennuskustannusindeksin nousuun ja sen vaikutuksiin hankkeen toteuttamisen kustannuksissa.

Kaupunginhallituksen keskustelun edetessä Merja Koski (sd.) esitti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ja samalla pyydetään selvitys viiteen kysymykseen. Kosken mukaan pitäisi selvittää, ovatko SRV:n kanssa käydyt keskustelut koskien viivästymisestä aiheutuvien kustannusten jakoa päätyneet sopimukseen vai onko kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä oleva SRV:n selvitys yksipuolinen ilmoitus.

Koski haluaisi myös tietää, miten kaupunki on valmis maksamaan 4,46 miljoonan euron viivästyskustannukset ilman, että se on saanut minkäänlaista näyttöä SRV:lle syntyneistä kustannuksista.

Samalla hän kysyi, miksi kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari on antanut väärää tai vaihtelevaa tietoa sopimuksen indeksiehdon mukanaolosta. Koski huomautti, että SRV:n ilmoituksen mukaan sillä ei ole muuta keinoa osoittaa kustannuksia kuin perustaa vaatimuksensa indeksiehtoon. Koski kysyikin, onko se kaupungin ja SRV:n sopimuksen mukaista? Syyskuussa allekirjoitetussa valmistelusopimuksessa oli indeksiehto, mutta seuraavassa sopimuksessa, joka on voimassa tammikuun 2022 loppuun, se oli poistettu.

Koski myös huomautti, että kaupungin talousarvion ensi vuoden investointiosaan on varattu Wintteriä varten 62,18 miljoonaa euroa. Täsmällinen arvio 57,6 miljoonaa euroa ja 4,46 miljoonaa euroa on ollut tiedossa jo talousarviota tehdessä. SRV:n laskelma on kuitenkin päivätty 15.12. Koski halusi tietää, että milloin korvauksista on todellisuudessa sovittu tai niistä on saatu tieto?

Koski halusi tietää, mitä tarkoittaa ilmaisu ”aikataulusidonnaisten kustannusten osalta”. Lisäksi hän kysyi, että mitkä ovat toteennäytetyt kustannukset?

Merja Kosken ehdotusta asian palauttamisesta uuteen valmisteluun ja lisäselvitysten hankkimista kannatti Kari Koski (sd.).

Oli siis äänestyksen aika. Käsittelyn jatkamisen kannalla olivat Rauno Aaltonen (kesk.), Laura Kontu (kok.), Seppo Nikula (kok.), Sami Virtanen (ps.), Hanna Vuola (kesk.) ja Raimo Löfstedt (kok.). Asian palauttamisen kannalla olivat Kari Koski, Merja Koski, Heli-Päivikki Laurén (sd.), Jari Valkonen (ps.) ja Janne Sjölund (sd.). Kaupunginhallitus päätti siis äänin 6–5 jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa Merja Koski esitti vielä, ettei kaupunginhallitus hyväksy päätösehdotusta, vaan sen tulisi pyytää kirjalliset vastaukset esitettyihin kysymyksiin ennen päätöksentekoa. Kari Koski kannatti esitystä. Jälleen oli aika äänestää. Tuloksena oli taas 6 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Äänet jakautuivat samalla tavalla kuin ensimmäisessäkin äänestyksessä.

Kaupunginhallitus päätti siis kokouksessaan hyväksyä SRV:n toimittaman selvityksen Wintteri-monitoimijatalohankkeen urakan viivästymisestä johtuvan viivästyskorvauksen perusteeksi. Samalla se päätti hyväksyä korvauksen kustannukset.

Fakta
Wintterin kustannukset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2020 SRV:n tarjouksen Wintterin rakentamisesta ja elinkaarihankinnasta kvr-urakkahintaan 57,6 miljoonaa euroa.
KVR-urakalla tarkoitetaan kokonaisvastuurakentamista.
Wintteriin liittyvät kustannukset olivat kaupungille tämän vuoden joulukuun puoliväliin mennessä yli 5 miljoonaa euroa.
Liikunta- ja uimahalli katetaan lainarahalla.
Sen investointiosuus on yhteensä 27,940 miljoonaa euroa.
Yhteensä liikunta- ja uimahallien investointien arvo on 28,940 miljoonaa euroa.
Sivistyskeskuksen osuus rahoitetaan leasing-rahoituksella.
Sen osuus investoinneista on 53 prosenttia.
Kustannus on yhteensä 33,240 miljoonaa euroa.
Wintterin hankkeen kokonaisinvestoinnin arvo on 62,180 miljoonaa euroa.
Siihen sisältyy myös SRV:lle maksettava 4,46 miljoonaa euron korvaus hankkeen viivästymisestä.
Lähde: Kaupungin tarkastuslautakunta