Kaupunki kartoittaa näkemyksiä kevyen liikenteen kehittämisestä

0
Kyselyn mukaan erityisesti Vakka-Suomenkadun risteyskohtia Ranta- ja Alisellakadulla pidetään vaarallisina paikkoina.

Uudenkaupungin kaupunki avasi marraskuussa verkkokyselyn osana kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Kyselyn avulla halutaan kerätä asukkaiden havaintoja ja näkemyksiä kevyen liikenteen edistämisen ja kehittämisen keinoista.

Joulukuun 12. päivään saakka avoinna oleva kysely on kiinnostanut asukkaita, sillä vastaajia on tällä hetkellä ollut noin 500.

– Jos verkkokyselyn käyttäminen on hankalaa, kommentteja ja ideoita voi lähettää vapaamuotoisesti sähköpostilla tai niitä voi jättää paperisena palvelupiste Passariin, suunnittelija Henriikka Lohtaja muistuttaa kyselystä.

Tähän mennessä annetut vastaukset puretaan kokonaisuudessaan vasta kyselyn päätyttyä ja niiden analysointi käynnistyy sen jälkeen.

– Vastaukset ovat lähinnä numero- ja kirjainkoodia, josta ei vielä voi sanoa mitään suoraan. Karttavastauksia voidaan katsoa koordinaattien perusteella ja niissä on paljon samansuuntaisia merkintöjä.

Asukkailta kerätään kommentteja ja huomioita myös keskustan osayleiskaavan alueelle laadituista luonnoksista pyöräilyn tavoiteverkkokartaksi sekä ruutukaavakeskustan kävelyverkostoksi.

Lohtajan mukaan tähän osuuteen on vastattu selvästi vähiten. Hänen mielestä terminä tavoiteverkkokartta saattaa olla hieman vieras ja merkintöjen selityksiin perehtyminen vie jonkin aikaa.

– Tavoiteverkkokartat ovat osayleiskaavan liikennesuunnitelman aineistoa ja nyt kysytään siis kommentteja suunnitelmaluonnoksiin.

Suunnittelija Lohtaja pitää erityisen tärkeänä, että asukkaat vastaisivat kyselyyn, sillä näin he pystyvät vaikuttamaan muun muassa kaupungin pyöräteihin ja kävelyreitteihin.

Kyselyllä pyritään parantamaan kaupungin ja asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja tulokset tulevat paitsi kaupungin, mutta myös luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien käyttöön.

– Meillä on monialaisessa työryhmässä kaikki kaupungin hallintokunnat edustettuina, mutta kaupunkilaisen oman arjen ja kulkutapojen asiantuntijoita emme ole. Ilman asukkaiden panosta ohjelma jää vaillinaiseksi.

– Kannustan siis osallistumaan tähän kyselyyn, mikäli kävely tai pyöräily on sydäntä lähellä, mutta erityisesti, jos ei ole, Lohtaja kehottaa.

Kyselyn tulokset julkaistaan helmikuun 2022 aikana.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma tähtää omin lihasvoimin liikkumisen lisäämiseen. Valtakunnallinen tavoite on 30 prosentin kasvu aktiivisilla kulkumuodoilla tehtyjen matkojen määrässä vuoteen 2030 mennessä.