”Meill o jätevere iha rannas”

0

Uuteenkaupunkiin rakennettiin uusi, komea jätevedenpuhdistamo vuonna 1977. Purkuputkessa vaan tapahtui karmea munaus. Tehtiin ainoastaan noin kilometrin pätkä Häpönniemen puhdistamolta länteen Kemiran pengertien viereen. Tarkoitus oli jatkaa putkea myöhemmin kauemmas ulkomerelle, jossa veden syvyys ja virtaukset paremmin puskuroivat jätevesipäästöjä. Mutta aikomukseksi se aina on jäänyt.

Purkuputken pidentämistä on siirretty milloin milläkin verukkeella. Kaupungin lähivesiin on kuluneen 45 vuoden aikana pumpattu tuhansia tonneja fosforia ja typpeä rehevöittämään vesiä ja pilaamaan meren ekologista tilaa. Ei ole ihme, jos kalat, kasvit ja muut eliöt ovat merestä häviämässä. Käsissämme on kohta kuollut meri.

Vesioikeudelta (nyk. Etelä-Suomen aluehallintovirasto) on kyllä tullut purkuputken jatkamiseen velvoittavia päätöksiä aina 2000-luvulta lähtien. Ja mitä on tehnyt kaupunki? On ollut hyvin johdonmukainen. On valittanut kaikista mahdollisista päätöksistä aina ja joka kerta Vesiylioikeuteen (nyk. Vaasan hallinto-oikeus) ja jopa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Viimeisin päätös putken jatkamisesta noin 5 kilometrillä tuli AVI:lta 11.10. Eikä ollut järin suuri yllätys, että jälleen kaupunki päätti hakea muutosta päätökseen. Valitusperustelut ovat aika ontuvat. Kuten se, että Makean veden allas pilaa vesiä puhdistamoa vielä enemmän.

Onko kyseessä joku kilpailu meren pilaamisessa? Lisäksi ylistetään uudistetun laitoksen puhdistustuloksia. Jos ne jätevedet ovat oikeasti lähes puhtaita niin eikö ne voisi valuttaa suoraan rantavesiin, jolloin ei tarvittaisi lainkaan purkuputkea?

Hihasta vedetään putken jatkamisen kustannukseksi 20 miljoonaa vaikkei kaupunki ole velvoitteista huolimatta laatinut asiasta edes suunnitelmia. Näin saadaan valtaosa päättäjistä vaikenemaan. Money talks – raha puhuu.

Sitten tarjotaan vaihtoehdoksi rakentaa jälkikäsittely- ja desinfiointilaitos 2,6 miljoonalla. Miksei tällaista ihmelaitosta tehty puhdistamon laajennuksen yhteydessä kaksi vuotta sitten? Ja miksei v. 2022 talousarviossa ole ko. laitokselle varattu euroakaan?

Jotenkin vielä hyväksyisi sen, että uisimme omissa likavesissämme. Että puhdistamolta laskettaisiin mereen vain Ugin jätevedet. Häpönniemeen johdetaan myös naapurikuntien vesiä. Samoin kuin teollisuusjätevedet ml. Laitilan olut- ja munatehtailta sekä Vihannes-Laitilasta.

Pieni vertailu. Kun muutamat asukkaat käyttivät kuntalain suomaa oikeuttaan hakea muutosta 100 miljoonan arvoisia SiHyä koskeviin hankinta- ja kaavapäätöksiin, kaupunki värväsi heitä vastaan juristiarmeijan. Valittajat leimattiin julkisuudessa luopioiksi ja oman pesän likaajiksi. Kaupunki jopa vaati heiltä omia, monen tuhannen euron oikeuskulujensa maksamista.

Nyt kaupunki on itse varsinainen ”ammattivalittaja”. Eikö kaupungin tulisi olla asukkaittensa puolella eikä heitä vastaan? Kuntalain 1 §:n mukaan ”Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla”. Myös Ugin strategiassa korostetaan ekologisuutta ja puhdasta ympäristöä. Meri mainitaan aina kaupungin valttikorttina. Onko Ugin ainoa veto- ja pitovoima uudessa Wintterissä?

Nähtävästi tosipaikan tullessa ylevät strategiat joutavat makulatuuriksi ja vessan pöntöstä alas vedettäväksi. Kaupungin toiminta, kun se tietoisesti jatkaa Itämeren ja lähivesiemme pilaamista, on juridisesti ja moraalisesti ala-arvoista. Kaupunki yrittää vahvemman oikeudella välttää velvoitteensa olla parantamatta meren tilaa – päästä taas kuin koira veräjästä.

Meidät yksityiset mökkiläiset velvoitettiin jätevesiasetuksella puhdistamaan jopa harmaat saunavetemme. Miksei kaupunki voisi olla mukana panemassa hyvää kiertoon? Olla niiden puolella, joilla ei ole omaa ääntä – ympäristön ja luonnon puolella.

Tarmo Kangas

kaup. valt. (kok.)