Minun edustamallani hyvinvointialueella ymmärretään…

0

Hyvinvointialueella on osattava arvostaa kaikkia. Tavoitteeni on löytää meidän kaikkien kesken suurin mahdollinen hyvinvointi.

”Hyvinvoinnin perusta rakennetaan lapsuudessa ja nuoruudessa.” Järjestöjen panos on arvokas, ne mm. ”organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa.” 1)

”Toimivat julkisen sektorin rinnalla keskeisessä roolissa ennaltaehkäisevässä työssä.” 2)

Hyvinvointihaittojen ”ehkäiseminen on tehokkaampaa ja halvempaa kuin niiden korjaaminen.” 3)

Järjestöjen neuvonta ja mm. ”ohjattu kirjallinen omahoito säästää terveydenhuollon kustannuksia.” 4)

”Yhdistysten rooli jäsentensä edustajina ja asiakasnäkökulman esiintuijina on tärkeä.” 5)

”Liikunta paitsi ennaltaehkäisee myös hoitaa ja kuntouttaa lukuisia sairauksia.” 6)

Minun edustamallani ”hyvinvointialueella ymmärretään yhdistysten tärkeys hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä.” 7)

”Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia voidaan hallita onnistuneella hyvinvointialueen strategialla sekä palvelustrategialla”, kun kansalaisten todelliset tarpeet huomioidaan. 8)

”Ihmisten hyvä elämä kasvaa ihmissuhteissa ja tärkeissä yhteisöissä.” ”Järjestöjen työ tavoittaa myös haavoittuvat ryhmät.” 9)

”Myös yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kaikkien ihmisten ja erilaisten käyttäjäryhmien huomioimisen, kun palveluja toteutetaan.” 10)

1) MLL, 2) Munuais- ja maksaliitto, 3) EHYT, 4) Hengitysliitto, 5) Invalidiliitto, 6) Suomen Olympiakomitea, 7) Reumaliitto, 8) Eläkeliitto, 9) Väestöliitto, 10) Näkövammaisten liitto

Samuel Nousiainen, Turku

selvityshenkilö, HHJ