Mitkä vaalit nyt on tulossa?

0

”Mitkä vaalit nyt on tulossa” kysyi eräs nuori perheenisä kun avasin keskustelua tulevista aluevaaleista. Olen huomannut, että aluevaaleista ja niiden merkityksestä moni tietää aika vähän. Kaikille kuitenkin sosiaali- ja terveys-, sekä pelastusalan palvelut ovat elintärkeitä ja hädän tullen apua on saatava nopeasti.

Aluevaaleissa aluevaltuustoon valittavat henkilöt päättävät jatkossa mm. alueemme lääkäripalveluista, vanhus- ja vammaispalveluista, neuvola- ja perhepalveluista sekä pelastustoimen palveluista. Ihan niiden tuttujen palveluiden järjestämisestä, joita me jokainen tarvitsemme.

Kuntalaisten tulee jatkossakin saada peruspalvelut omasta kunnasta. Pitää päästä sujuvasti lääkäriin ja myös perhepalveluiden pitää olla kunnossa. Ikääntyneille ja niille, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä tulisi olla oma lääkäri ja mahdollistaa heille säännölliset terveystarkastukset.

Vaikka palvelun tuottaja ja henkilöstön työnantaja jatkossa onkin hyvinvointialue, tekee henkilöstö edelleen työtä täällä kotikunnissa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön lisäksi kunnista on siirtymässä hyvinvointialueelle myös ne henkilöt, joiden työpanoksesta vähintään 50 % menee sote-toimintoihin. Tähän ryhmään lukeutuu ruokahuollon, kiinteistöhuollon, siistimisen sekä talous- ja palkkahallinnon väkeä.

Toimintoja ei tulisi liikaa keskittää, vaan turvata myös alueellisia työpaikkoja ja esim. kunnassa tarvittava ruoka tehdä jatkossakin kotikunnan keittiössä, eikä kuljettaa pitkien matkojen takaa tarvitseville.

Hyvinvointialue ei kuitenkaan lainsäädännön mukaan voi ostaa ruokaa kunnilta, siksi olisi selvitettävä myös muita vaihtoehtoja, esim. kunnat voivat perustaa alueelle kuntien omistaman yhtiön, joka sitten voisi nykyisissä yksiköissä tuottaa tarvittavan ruokahuollon, niin sosiaali- ja terveystoimeen kuin kuntien omiin tarpeisiin.

Muutoksessa piilee mahdollisuus paremmasta, mutta sen rakentamisessa tarvitaan huolellista valmistelua, alueellista tasa-arvoa ja uudenlaisia ja monipuolisia tapoja tehdä työtä sekä raja-aitojen madaltamista ja aitoa kumppanuutta mm. järjestökentän kanssa.

Nämä vaalit ovat tärkeät, hyvinvointialueen päättäjät päättävät jatkossa myös yllä mainittujen lähipalveluiden tuottamisesta, käytä siis äänioikeutesi! Vaalit eivät ole kuntakohtaiset, vaan voit äänestää yli kuntarajojen, koko Varsinais-Suomen alueen ehdokkaat ovat käytettävissäsi.

Vaalit ovat 23.1.2022, ennakkoäänestys 12.1.–18.1.2022.

Päivi Maisila

Mynämäen kunnanhallituksen pj, aluevaaliehdokas