RK-Housing Oy:n vastine Ugin kaupunginhallituksen päätökseen

0

Saimme kuulla torstaina yritystämme koskevan tyrmistyttävän päätöksen paikallisen lehden eli Uudenkaupungin Sanomien uutisena: kaupunginhallitus on viime maanantain päätöksellään kieltämässä vuodelle 2022 yrityksemme Mältintiellä olevan majoitustoiminnan jatkumisen Uudessakaupungissa. Kaupunki on päättämässä maanvuokrasopimuksen, vaikka sitä voidaan lain perusteella jatkaa.

Päätös on sikäli outo ja selvittämätön, että vaikka kyseessä on ollut niin kutsuttu tilapäinen 5 vuoden maankäyttöön liittyvä maanvuokrasopimus, niin kaupungilla on oikeus vuokralaisen hakemuksesta jatkaa sopimusta tarpeen ja mahdollisuuksiensa mukaan.

Koska Mältintien teollisuustontin majoitusrakennusosa-alueelle ei olla rakentamassa lähivuosina mitään rakennusvalvonnasta saatujen tietojen perusteella, niin RK-Housing Oy laittoi marraskuussa lupapisteeseen ennen kaupunginhallituksen päätöstä tarkan perustellun hakemuksen vuokrasopimuksen 5 vuoden jatkosta. Hakemusta käsitellään lupapisteessä 14. joulukuuta.

Onko hallituksen päätös nyt rikkonut hallintolakia, on nyt selvityksessä, sillä lupapiste on virallinen itsenäinen rakennustoimintaan liittyvä toimielin ja kaupunginhallituksen päätös tapahtui ennen lupapisteen virallista jatkoluvan käsittelyä mielestämme virheellisesti.

Atso Vainion kommentin mukaan yhtiömme majoitustoiminnalle ei kuulemma ole enää tarvetta Uudessakaupungissa. Tämä kuulostaa erittäin absurdilta julkiselta lausunnolta tutkimatta enempää perusteluita, tai keskustelematta yrittäjän halusta jatkaa toimintaansa paikkakunnalla.

Valmet Automotive Oy rekrytoi jatkuvasti uusia työntekijöitä ja tehdas laajenee jatkuvasti, mikä tarkoittaa tarvetta lisätä pienten vuokra-asuntojen tarvetta paikkakunnalla. Nyt tämä negatiivinen kaupungin johdolta asuntopolitiikkaan saatu vuokra-asuntosignaali ei ole omiaan lisäämään työntekijöiden muuttohalua veronmaksajiksi Uuteenkaupunkiin, vaan asunnot hankitaan muista kunnista, kuten Turusta, Raisiosta, Laitilasta jne. Näihin kuntiin jäävät myös veroeurot.

Myös autotehtaan henkilöstörekrytointi hidastuu ja autojen kysynnän kasvaessa tämän päätös muuttuu vielä ongelmaksi kaupungille ja tehtaalle. Päätöksen kiire taitaa johtua taitamattomasta ja lyhytnäköisestä päätöksenteosta, jonka vaikutusarviota ei liene tehty. Nyt kuitenkin on aika vetää henkeä ja antaa lupapisteen ja mahdollisesti hallinto-oikeuden päättää lupaan liittyvä jatkoaika. Jos ja kun on saatu tietää mahdollinen jatko, niin sitten tulee uusien päätösten aika ja nähdään, miten majoitustoiminta loppuu RK-Housing Oy:n osalta Ukissa.

Maksimissaan yhtiö jatkaa toimintaa ehkä 3 tai 5 vuotta ja on olemassa myös mahdollisuus, että rakennukset jäävät lahjoituksena kaupungin omistukseen ja hallintaan helpottamaan osaltaan vuokra-asuntotarvetta Ukissa. Se tarkoittaa verotuloja kaupungille ja ehkä rakennusten muuttamisen pienvarastoiksi, joista Ugissa on myös puutetta.

Reino Kokkonen, RK-Housing Oy:n toimitusjohtaja

 

 

 

Kaupunki vastaa

Uudenkaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden, rakennusten ja tonttien vuokralle antamisesta kahta vuotta pidemmäksi ajaksi, ellei alueella ole kaupunginvaltuuston hyväksymiä luovutusehtoja.
Rakennusvalvonta käsittelee rakennuslupa-asioita ja lupapiste on vain sähköinen luvanhakujärjestelmä, jonne Rk-Housing on jättänyt poikkeuslupahakemuksen tilapäisen rakennusluvan jatkamiseksi.
Maankäyttö ja rakennuslain 176§:ssä todetaan, että rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi. Tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan enintään mainitun ajan.
Poikkeuslupahakemusta käsiteltäessä ympäristö- ja lupalautakunta edellyttää, että hakijalla on voimassa oleva maanvuokrasopimus. Lupaa ei voida myöntää, ellei hakija hallitse maata, jolle hän lupaa hakee.
Kaupunginhallitus on tehdessään päätöksen olla jatkamatta Rk-housingin maanvuokrasopimusta todennut, että päätös vuokrasopimuksesta ja tilapäisestä rakennusluvasta tehtiin vuonna 2016 nimenomaan väliaikaisena ratkaisuna äkilliseen asuntopulaan. Koska vuokraamispäätöksen jälkeen kaupunkiin on valmistunut yli 250 rivi- ja kerrostaloasuntoa, ei pe rus tei ta vuokrasopimuksen jatkamiselle enää ole. Kaupungin strategian mukaista on pyrkiä kestävämpiin asumisratkaisuihin.
Rk-housing on tiennyt lupaa hakiessaan, että viiden vuoden päästä rakennukset tulee siirtää pois alueelta ja näin yritykselle on kerrottu.

Leena Arvela-Hellén
kaupunginarkkitehti