Seurantaloavustuksia Vakka-Suomeen

0

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seurantaloa ylläpitäville yhteisöille yhteensä 2,15 miljoonaa seurantalojen ylläpitokustannusten kattamiseen niin sanottuina korona-avustuksina. Avustuksilla halutaan tukea seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja toiminnan jatkuvuutta.

Avustukset on tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien yhteisöjen ja säätiöiden tukemiseen koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 667. Avustusta myönnettiin 637 hakijalle.

Avustusta voidaan käyttää rakennusten ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin, joita ovat mm. sähkö-, lämmitys- ja vesimaksut, tietoliikennemaksut, vakuutukset, kiinteistöverot, kiinteistöhuollon maksut ja palkkamenot, välttämättömät huoltokorjaukset sekä mahdolliset muut rakennuksen käyttökunnossa pitämiseen liittyvät menot.

Avustuksia tuli myös Vakka-Suomeen. Kalannin Eteläkulman kylät ry sai 7 000 euroa, Kalannin työväenyhdistys Voitto ry 1 000 euroa, Laitilan Itäkulman Nuorisoseura r.y. 2 500 euroa ja Uudenkaupungin Sosialidemokraatit ry 5 000 euroa.