Sote-keskus -ohjelmalle valtionavustusta

0

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Tulevaisuuuden sote-keskus -ohjelmalle 11 miljoonaa euroa valtionavustusta. Hanketta hallinnoi Turun kaupunki.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tarkoituksena on tukea Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta uudenlaisen ja laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskustoimintamallin valmistelussa ja käyttöönotossa. Nyt myönnetty valtionavustus täydentää hankkeelle aiemmin myönnettyä valtionavustusta.

Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma alkoi vuonna 2020 ja se jatkuu täydentävän rahoituksen myötä vuoden 2023 loppuun. Ohjelman toteutukseen osallistuvat kaikki Varsinais-Suomen kunnat tai niiden perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaavat kuntayhtymät, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä.