Suukarin asemakaavamuutos käynnistyy – Meri- ja kalasatamalle raivataan lisää tilaa

0
Uudenkaupungin Satamalle raivataan lisää tilaa Suukarin alueen asemakaavamuutoksella.

Suukarin alue on täyteen rakentunut ja alueen ahtaus aiheuttaa haittaa kalasataman toiminnalle ja merisataman laajentamiselle. Merisatama on pyrkinyt laajentumaan Kalasataman tien varren alueille.

Alueelle on laadittu 2016 yleissuunnitelma, jossa on todettu alueen ongelmakohdiksi muun muassa riittämättömät tilat, risteävä liikenne, yleisesti liikenteelliset ongelmat, toimintojen sijoittelu ja pysäköintipaikkojen puute.

Kaupunki suunnittelee alueelle asemakaavan muutosta. Sen jälkeen rannikkokalastajien kulkuyhteys kalasatamaan olisi mahdollista avata Suukarintien kautta ja samalla alueelle saadaan tilaa rannikkokalastajien uusien kalankäsittelytilojen sijoittamiselle. Suukarintien varrella oleva varaus pysäköintialuetta varten poistuu.

Kaupunki myös neuvottelee Suukarintie 11:n vuokralaisen eli Meritaito Oy:n kanssa nykyisen vuokra-alueen pienentämisestä, jolloin tontille rakennetaan uusi liittymä ja piha-aluetta voidaan käyttää kalasataman toimintoja varten.

Kalasataman Kiinteistöt Oy:lle on vuokrattu osoitteessa Kalasatamantie 2:ssa sijaitseva tontti. Vuokralainen olisi halukas ostamaan tontin, koska sillä sijaitseva rakennus tarvitsee peruskorjausta, eikä korjaamiseen kannata ryhtyä, jos tonttia ei voi lunastaa tai vuokra-aikaa pidentää.

Kaupunki ei kuitenkaan halua myydä sataman laajentumisalueelta tontteja, vaan tarkoituksena olisi osoittaa lisäalue toisesta paikasta yrityksen lisärakentamista varten. Tätä aluetta vastaan yhtiö luopuisi Kalasatamantien vuokraoikeudesta ja myisi rakennuksen ja tontin vuokraoikeuden Uudenkaupungin Satama Oy:lle.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että asemakaavan muutos käynnistetään Suukarin alueella. Samalla se hyväksyi tonttijärjestelyt ja vuokraoikeuden siirron. Kaupunginhallitus myös päätti, ettei se myy tonttia Kalasataman Kiinteistöt Oy:lle.