Työllisyyttä edistetään uudella kolmen tahon yhteispalvelulla

0
Uudella kolmen toimijan yhteismallilla halutaan parantaa työvoiman saatavuutta ja turvata lähipalveluita. Mukana ovat Kela, kunnat ja te-toimisto.

Kaupunki lähtee mukaan työllistämistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun. Sillä tarkoitetaan käytännössä yhteistoimintamallia, jossa Kansaneläkelaitos, kunta sekä työ- ja elinkeinotoimisto yhdessä arvioivat työttömien palveluntarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille julkisia työvoimapalveluita sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluita, joilla tuetaan ja parannetaan työ- ja toimintakykyä, ammatillista osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia.

Tavoitteena on myös kehittää maakunnallista yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi ja asiakkaiden aktivoimiseksi sekä alentaa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksuja ja vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. Samalla halutaan parantaa työvoiman saatavuutta ja turvata lähipalveluita. Monialainen yhteistyöpalvelu on suunniteltu vuosille 2022–2024.

Luvassa on kolmen tahon yhteisiä toimipisteitä, mutta myös yhteispalvelun tarjoamista muualla kuin yhteisissä toimipisteissä. Sopimusta on valmisteltu ja käsitelty tämän syksyn aikana ja se allekirjoitetaan vielä tämän vuoden aikana.