Vahterus rakennuttaa uuden tehdaskiinteistön Kalantiin

0
- Vahteruksen uutta Halola-hallia varten tehdään parhaillaan maansiirto- ja pohjatöitä, esittelee toimitusjohtaja Mauri Kontu.

Hitsattuja levylämmönsiirtimiä valmistava Vahterus laajentaa tuotantokapasiteettiaan merkittävästi. Uusimman tehdaskiinteistön rakentaminen on aloitettu Kalannissa tänä syksynä. Yli 3000 neliön suuruinen, Halolaksi nimetty rakennus valmistuu ensi elokuussa.

– Laajennuksen turvin pystymme lisäämään levypakkojen tuotantoa huomattavasti. Mikäli asetetut kasvutavoitteet toteutuvat, tarvitsemme myös lisää työntekijöitä, totesi Vahteruksen toimitusjohtaja Mauri Kontu.

Kolmessa vuosikymmenessä Vahterus on kasvanut alansa markkinajohtajaksi, joka työllistää 350 ihmistä. Kaiken lähtökohtana on ollut yrityksen itsensä kehittämä, innovatiivinen tuote. Vahteruksen suunnittelemia ja valmistamia levylämmönsiirtimiä käytetään yli 50 maassa energia-, prosessi ja kemianteollisuuden sekä kylmätekniikan sovelluksissa.

– Viime vuosina yrityksen liikevaihtoa on kiihdyttänyt maailmalla alati kasvava tarve säästää energiaa ja toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Meidän tuotteemme vastaa juuri näihin haasteisiin ja uskon, että uusia hyödyntämismahdollisuuksia on vielä löytämättä, Kontu tiivisti.

Tärkeänä osana yhtiön kasvustrategiaa Vahterus osti joulukuun alussa yhdysvaltalaisen paineastiavalmistaja Harliss Specialtiesin liiketoiminnan. Uusi valmistusyhtiö toimii Vahteruksen kokoonpanotehtaana ja siellä valmistetaan tuotteen ympärille tulevat kuoret paikallisten vaatimusten mukaisesti. Näihin tuotteisiin tuleva, yhtiön levylämmönsiirrinteknologian ydin, niin sanottu levypakka, valmistetaan jatkossakin Kalannissa. Vastaavalla valmistusperiaatteella yhtiö on toiminut Kiinan markkinoilla jo vuosikymmenen ajan.

– Pohjois-Amerikka on meille tärkeä markkina-alue ja meillä on ollut mantereella oma myyntikonttori jo kahdeksan vuotta. Paikallisen valmistustoiminnan aloittamista olemme kartoittaneet pitkään ja nyt sille oli oikea aika, selvitti Mauri Kontu

– Paikallisen valmistustoiminnan kautta pystymme lyhentämään toimitusaikojamme oleellisesti, mikä on asiakkaillemme tärkeä asia. On myös myönnettävä, että asiakkaat suhtautuvat paikalliseen tuotantoon paremmin. Tämä sama ilmiö on ollut havaittavissa Kiinassa.

– Tietysti tarkoituksena on että panostukset Pohjois-Amerikan markkinoille heijastuvat aikanaan positiivisesti Kalannin tehtaan tuotantomääriin, lisäsi Kontu.

Vahterus on valmistanut jo yli 60 000 lämmönsiirrintä asiakkaille ympäri maailma. Yrityksen toiminnan yhtenä kulmakivenä on ollut osaava työvoima.

– Olen todella iloinen siitä että Turun yliopisto sai viimeinen teknillisen tiedekunnan. Tämän vuoden alussa aloittanut tiedekunta avaa seutukunnan nuorille uusia mahdollisuuksia ja tukee alueen yritysten työvoiman saatavuutta ja tiedeyhteistyötä. Yritykset ovat omalta osaltaan olleet tukemassa tiedekuntaa lahjoitusprofessuurien kautta, Kontu kertoi.

Pitkäjänteisestä työstään Suomen teollisuudessa Mauri Kontu palkittiin joulukuun alussa tasavallan presidentin myöntämällä teollisuusneuvoksen arvonimellä.

– Itselleni yrittäjänä on aina tärkeintä ollut se että voin luoda työtä omalle kotiseudulle. Toivon, että nuoret yhä näkisivät yrittäjyyden mahdollisuutena rakentaa omaa, mielenkiintoista uraa ja samalla koko yhteiskuntaa. Yrittäjyys on se perusta, minkä päällä tämän maan hyvinvointi on rakennettu ja rakennetaan jatkossakin.

Yrittäjyyden rinnalla Mauri Kontu on halunnut olla mukana myös yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Hän on nykyään Uudenkaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja aluevaaliehdokas.

– Koen päätöksenteon tärkeänä ja motivoivana ja on mielenkiintoista saada työskennellä erilaisten ihmisten kanssa kohti yhteistä hyvää, ynnäsi Kontu politiikan hyviä puolia.