Välskärin koulussa nuori opiskelee voimavarojensa mukaisesti

0
Lehtori Joni Aurasuo on tyytyväinen remontoituihin opetustiloihin. Hänen oma luokka on jaettu lasiseinällä kahtia niin että halutessaan oppilas voi vetäytyä tekemään yksin omia tehtäviään, mutta on samalla opettajan näköpiirissä. Kuvaan Aurasuo sai oppilasedustajaksi mukaan Rikken.

– Jokainen päivä on uusi mahdollisuus. Tämä ajatus tiivistää mielestäni hyvin Välskärin koulun toiminnan ytimen, luonnehti erityisluokanopettaja Jukka Järvinen.

Vaativan erityisen tuen yksikkönä toimiva Välskärin koulu on osa Uudenkaupungin yhtenäiskoulua. Koulun oppilaat ovat käytännössä yläasteikäisiä ja opetusryhmiä koulussa on kaksi. Toisessa opiskelee uusikaupunkilaisnuoria, joiden kohdalla opiskelu tavallisessa opetusryhmässä ei syystä tai toisesta ole mahdollista. Ryhmän opetuksesta vastaa lehtori Joni Aurasuo.

Toisessa, Jukka Järvisen opetusryhmässä opiskelee Lausteen perhekuntoutuskeskuksen Uudenkaupungin yksikköön sijoitetut nuoret. Opettajien apuna on kolme ohjaajaa Mirkka Lumminen, Timo Heino ja Hermanni Eskoli , mielenterveystyöhön erikoistunut lähihoitaja Minna Kolomainen sekä henkilökohtaisena ohjaajana työskentelevä Julia Lindroos.

Välskärin koulussa tavoitteena on, että jokainen kouluun tuleva nuori saisi peruskoulun päättötodistuksen ja hänelle löytyisi sopiva jatko-opiskelupaikka. Opetus räätälöidään jokaista oppilasta varten erikseen. Yksilöllisyyden ohella tarvitaan myös joustavuutta.

– Koulupäivämme alkaa kello 8.30 ja päättyy kello 14.30. Täyttä päivää pyrimme tekemään, mutta meidän opettajien on otettava huomioon nuoren vointi ja jaksaminen. Yhtä tärkeää kuin oppiaineista suoriutuminen on nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen. On päiviä, kun koulutehtävät sujuvat ja on päiviä, jolloin suurin osa ajasta menee puhumiseen ja kuuntelemiseen, selvitti Järvinen.

– Erityisesti sijoitettujen nuorten kanssa luottamuksen rakentaminen vie aikaa. Heillä on usein takanaan hyvinkin rankkoja elämänvaiheita, lisäsi Järvinen.

Koulutilat on suunniteltu niin, että luokkahuoneiden lisäksi on eriytymisen tiloja, joihin oppilas voi vetäytyä yksin opiskelemaan tai rauhoittumaan hetkeksi.

Silti yhteentörmäyksiltäkään ei voida aina välttyä.

– Vaikka välillä on erimielisyyksiä, niin ei niistä myöhemmin kanneta kaunaa. Tärkeää on myös opetella selvittämään erimielisyyksiä. Meidän opettajien ja ohjaajien tehtäviin kuuluu olla se turvallinen aikuinen, jolle voi purkaa tunteitaan, totesi Joni Aurasuo.

– Aina joskus joku entinen oppilas tulee kaupassa tai kadulla juttelemaan tai ihan käymään täällä koululla. Kun kuulee ja näkee heidän voivan hyvin ja pääsevän elämässä eteenpäin, niin onhan se opettajallekin hieno tunne, lisäsi Aurasuo.

Välskärin koulussakin on käytössä peruskoulun opetussuunnitelma ja niinpä lukuaineiden lisäksi koulupäivät sisältävät taito- ja taideaineita, kuten kotitaloutta, musiikkia ja liikuntaa. Koululla käy musiikinopettaja ja kotitaloustilat löytyvät omasta takaa. Liikuntatunneilla hyödynnetään muita kaupungin tiloja.

Koulun tilat sijaitsevat ns. A-sairaalan alakerrassa. Tiloissa on tehty pinta- ja sähköremontti tämän vuoden aikana.

– Meidän oppilaat tarvitsevat usein moniammatillista apua ja siksi Välskärin koulun sijainti on erinomainen. Lausteen perhekeskus sijaitsee aivan vieressä ja samasta tai naapurikiinteistöistä löytyy tarvittavat terveyspalvelut, tiivisti Jukka Järvinen.

Mitä tarkoittaa vaativa erityinen tuki?Perusopetuslain mukaan koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä, huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet niin, että huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja tukitoimien oikea-aikaiseen kohdentumiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Käytännössä kolmiportaisessa tukimallissa yleistä tukea annetaan oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja.

Mikäli tehostetun tuen toimenpiteet eivät ole riittävät, oppilas voi saada erityistä tukea.

Vaativaa erityistä tukea tarvitseva oppilas voi olla minkä tahansa kolmiportaisen tuen piirissä, mutta joka tarvitsee moniammatillista ja usein myös intensiivistä tukea oppimisen tueksi.

Inhimillistä ja taloudellistaSe, että Uudenkaupungin kaupunki järjestää itse vaativan erityisen tuen opetuksen, on sekä inhimillistä että taloudellisesti järkevää.

– Välskärin koulu takaa sen, että nämä meidän vaativaa erityistä tukea tarvitsevat nuoret saavat käydä peruskoulun loppuun omassa kotikunnassaan, eikä heitä tarvitse lähettää muualle oppimaan. On inhimillistä, että vielä yläasteikäiset nuoret saavat asua oman perheen kanssa, totesi Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ja Välskärin koulun rehtori Jukka Silvola.

Välskärin koulu toimi aiemmin Turussa toimivan Lausteen Satulavuorenkoulun yksikkönä. Koulun toiminta siirtyi Uudenkaupungin vastuulle elokuussa vuonna 2020.

– Olen hyvin ylpeä siitä, että meillä Uudessakaupungissa ymmärrettiin vaativan erityisen tuen tarpeellisuus. Erityisesti opetustoimenjohtaja Arja Kitola ansaitsee tästä kiitokset. Tulijoita Välskärin kouluun riittää ihan jonoksi asti, tiivisti Silvola.

Toisin kuin muut koulut, Välskärin koulu tuottaa kaupungille myös tuloja. Välskärin koulussa opiskelevien sijoitettujen nuorten kotikunnat maksavat Uudenkaupungin kaupungille nuorten opetuksen järjestämisestä.

Välskärin koulu tarjoaa vaativan erityisen tuen opetusta yläasteikäisille, ala-asteikäisille vastaavaa opetusta järjestetään Saarniston koulussa. Välskärin koulun pienryhmässä on uusikaupunkilaisnuoria varten viisi paikkaa. Sijoitettuja nuoria voi opetuksessa olla maksimissaan kymmenen.