Valtuustossa äänestysralli – Kahdeksan muutosesitystä talousarvioon

0
Puheenjohtajan ehdotuksesta valtuustossa ei pidetty ryhmäpuheenvuoroja talousarviosta, vaan valtuusto siirtyi suoraan keskusteluun.

Valtuusto istui maanantaina poikkeuksellisen pitkän kokouksen. Kokous alkoi iltapäivällä neljältä ja jatkui iltayhdeksään.

Valtuusto käsitteli talousarvion ja vuosien 2022– 2024 taloussuunnitelman lisäksi vain pari aloitetta, hallintosäännön tarkistamisen sekä osavuosikatsauksen. Kokousta venyttivät lukuisat puheenvuorot, kysymykset sekä seitsemän äänestystä investoinneista.

Talousarvioon tehtiin vain yksi lisäys. Tarmo Kangas (kok.) esitti, että kaupunkisuunnittelusta siirretään 20 000 euron määräraha hallinto- talous- ja ICT-palveluihin ilmasto-ohjelman laatimista varten. Esitystä kannattivat Juha Aaltonen (ps.) ja Tomi Salo (kok.). Valtuusto päätti lisäyksestä yksimielisesti.

Vaikka valtuustossa käytiin pitkään keskustelua, talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin tätä yhtä lisäystä lukuunottamatta kaupunginhallituksen esityksen mukaan. Muut muutosesitykset kaatuivat äänestyksissä.

Valtuustossa keskusteltiin pitkään myös sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin kustannuksista, mutta sen kustannuksista ei tehty muutosesityksiä.

Muutosesityksiä tehtiin seuraavista talousarvio- ja taloussuunnitelmakohdista:

Johanna Hurme (ps.) esitti, että kaupunginhallituksen poistamat neljä vakanssia palautettaisiin (koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, ikäihmisten palveluiden sosiaalityöntekijä ja vammaispalveluiden lähihoitaja) takaisin talousarvioon. Esitystä kannattivat Mika Toivonen (ps.) ja Java Valkonen (ps.). Muutosesitys kaatui äänin 32–11.

Valkonen esitti myös 24 000 euron määrärahalisäystä A-Killan toiminnan tukemiseen. Esitys ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Juha Aaltonen (ps.) esitti talousarvioon lisättäväksi 300 000 euroa kiinteistöjen myyntituloja. Esitystä kannatti Java Valkonen. Esitys kaatui äänin 25–18.

Juha Aaltonen esitti, että teknisten ja ympäristöpalveluiden investointiohjelmasta poistetaan 250 000 euron määräraha Sorvakonniemen muutostöihin. Esitystä kannatti Java Valkonen. Esitys kaatui äänin 34–9.

Merja Koski (sd.) esitti, että Raatihuoneen korjaamiseen palautetaan 278 000 euron määräraha. Esitystä kannatti Janne Sjölund (sd.). Kosken esitys hävisi äänin 26-17.

Juha Aaltonen esitti, että ”Liikekeskustan elävöittäminen” -hankkeeseen, eli Alisenkadun remontoinnin jatkolle, ensi vuodelle esitetty 800 000 euron määräraha siirretään vuodelle 2023. Hän perusteli esitystä sillä, että keväällä nähtäisiin, miltä saneerattu katuosuus näyttää ja syksyllä punnittaisiin katuremontin jatkamista. Esitystä kannattivat Java Valkonen ja Eero Hento (kok.). Aaltosen esitys hävisi ääänin 32–11.

Java Valkonen esitti teknisten ja ympäristöpalvelujen pakettiauton määrärahaksi vuodelle 2022 päätetään 22 550 euroa esitetyn 70 000 euron sijaan. Valkosen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Eero Hento esitti, että koko 70 000 euron määräraha poistetaan. Juha Aaltonen kannatti Henton ehdotusta. Henton esitys kaatui äänin 36–7.

Juha Aaltonen huomautti, että taloussuunnitelmassa on varattu rahaa usean puiston kunnostamiseen. Hän esitti, että Rauhanpuistolle varattu 200 000 euroa poistettaisiin. Jari Valkonen ja Eero Hento kannattivat Aaltosen ehdotusta. Aaltosen esitys kaatui äänin 35–8.

Valtuustossa keskusteltiin myös kirjaston remontin etenemisestä sekä kirjaston irtaimisto- ja kalustehankinnoita. Valtuutetut esittivät kokouksen aikana myös useita kysymyksiä menokohteista ja investoinneista. Merja Koski ehdotti kokouksen loppupuolella, että valtuustolle järjestettäisiin erikseen kyselytunti.

– Ei ole mitään järkeä juoksuttaa täällä kokouksessa virkamiehiä vastaamaan pikkukysymyksiin, hän kommentoi.

Projektipäällikkö Marko Kivistö esitti kokouksessa myös lyhyen katsauksen sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelun etenemisestä. Hän toivoi, että päättäjät ymmärtäisivät mikä momentum kaupungilla on käsissään ja että hanketta vietäisiin nyt hyvässä hengessä eteenpäin.

Ari Saastamoinen (sd.) kyseli, miksi hankintasopimuksen hinta on noussut vajaassa parissa vuodessa 57,6 miljoonasta eurosta 62,8 miljoonan euroon. Kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari vastasi, että sopimukseen sisältyi lisäpykälä, jonka mukaan tilaajasta johtuvat viivästykset on korvattava urakoitsijalle.

Hän muistutti hankkeesta tehdyistä valituksista ja miten niiden käsittelyyn on mennyt 1,5 vuotta.

Tarmo Kangas kummasteli, mistä kaupunki nyt neuvottelee SRV:n kanssa.

Nikkari totesi, että kaupunki pyrkii neuvotteluissa kampeamaan korvaussummaa alaspäin niin paljon, että sihyyn varatut rahat riittävät.

Valtuuston puheenjohtaja Mauri Kontu (kesk.) totesi kokouksen lopuksi, että valtuuston kokous oli historiallinen.

– Valtuusto päätti suurimmasta budjetista, jonka loppusumma on 157 miljoonaa euroa. Samalla hyväksyimme historian suurimman investointibudjetin suunnitelmakaudelle.

Kontu huomautti myös, että Uudenkaupungin valtuusto teki viimeisen suuren talousarvion, kun ensi vuoden jälkeen runsaat puolet budjettikirjan tuloista ja menoista siirtyvät maakunnan päätösvaltaan.

Jutusta korjattu yksi äänestystulos oikeaksi.

 

Investoinnit

Kaupungin ja liikelaitosten investoinnit vuosille 2022–2024 ovat yhteensä 61,5 miljoonaa euroa.

Sihyn liikuntatilat: 27 miljoonaa euroa. Sihyn koulutilat: ei varattu investointirahaa, koska ne rahoitetaan leasingrahoituksella. Leasingrahoituksen määräksi on arvioitu 33,2 miljoonaa euroa.

Muut isot investoinnit vuosina 2022–2024: liikekeskustan elävöittäminen (1,3 milj.), Merituulikodin peruskorjaus (2,1 milj.), Kalannin koulun saneeraus (2,3 milj.), A-sairaala (3 milj.), Kalannin koulu (2,3 milj.) ja pääkirjaston peruskorjaus (1,4 milj.).