VR: Ugin ratainfra sopii nykyisellään huonosti matkustajaliikenteelle

0
Sm2-junia on käytetty Helsingin lähijunaliikenteessä.

VR on purkanut tänä syksynä Helsingin lähiliikenteessä kulkeneita Sm2-junia, jotka raideliikenteen asiantuntijan Antero Alkun mukaan sopisivat hyvin lähijunaliikenteen käynnistämiseen Turku – Uusikaupunki -radalla. Miksi VR junia sitten purkaa? Uudenkaupungin Sanomat lähetti asiasta kysymyksiä VR:n toimitusjohtaja Lauri Sipposelle. Kysymyksiin vastasi VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen.

Voisiko VR päättää säilyttää näitä junia siihen saakka, kunnes Ugin junaliikenteen käynnistämisen edellyttämät toimet on selvitetty?

– VR:n kaluston kierrätys ei muodosta estettä lähijunaliikenteen käynnistämiselle tai kehittämiselle millään alueella. VR pystyy toimittamaan tarvittavan kaluston Uudenkaupungin lähijunaliikenteeseen, jos liikenteen toteuttamiseen tarvittava ostorahoitus järjestyy ja lähijunaliikenteelle välttämättömille infrainvestoinneille löytyy rahoitus.

– Uudenkaupungin ratainfra soveltuu nykyisellään huonosti matkustajaliikenteelle. Vaikka rataosuudella on sähköt, nopeustaso on erittäin alhainen, eikä rata kulje Uudenkaupungin autotehtaalle.

Hyvinkäällä on saamiemme tietojen mukaan vielä yhdeksän Sm2-junaa, voisiko esimerkiksi ne säilyttää?

– Hyvinkäällä sijaitsevien, noin 50 vuotta vanhojen Sm2-runkojen kierrätys (11 yksikköä) käynnistyy Hyvinkään konepajalla viikolla 1 ja valmistuu tammikuun 2022 loppuun mennessä. Kalustosta on jo purettu kaikki käyttö/kunnostuskelpoiset varaosa-aihiot, jotta jäljelle jäävillä 36 yksiköllä on mahdollista jatkaa operatiivista liikennettä. Nyt kierrätettävät yksiköt on poistettu liikenteestä vuosina 2015-2016.

Miksi Sm2-junia ylipäätään juuri nyt tuhotaan?

– Kierrätämme vanhaa ja elinkaarensa päähän tullutta kalustoa pidentääksemme liikenteeseen jäävän kaluston elinkaarta kierrätettävän kaluston komponenteilla ja varaosilla. Liikennekelvottomien 14 Sm2 -junan kierrätyksellä mahdollistetaan siis 36 liikennekelpoisen Sm2 -junan operointi. Kierrätyksestä saatavien varaosien lisäksi 36 Sm2 -junan elinkaaren pidennys edellyttää VR:ltä kokonaisuudessaan noin 16 miljoonan euron investoinnin.

– VR:n operointi- ja kaluston kunnossapitokokemukseen perustuva arvio on, että liikennekelvottomien Sm2-runkojen saneeraus ei ole teknis-taloudellisesti perusteltua. Vanha kalusto on liikennekelvotonta kaupallisiin tarkoituksiin. Se on esteellistä, hitaampaa ja siinä ei ole ilmastointia.

– VR:n käynnissä olevan SmX-lähijunahankinnan arvioidaan olevan valmis tarpeellisten infraparannusten ja ostorahoituksen järjestymisen vaatiman ajan kuluessa ja sen myötä muun muassa nyt liikenteessä pidettäviä Sm2-runkoja vapautuu uuteen käyttöön. Tavoitteenamme on, että kaikilla uusilla käynnistettävillä yhteysväleillä pystymme tarjoamaan esteettömiä junavuoroja. Sm2 on tässä mielessä haasteellinen. Uuden SmX-lähijunakaluston hankinnalla varmistetaan lähijunaliikennetarpeet vuosista 2025 – 2028 eteenpäin, jolloin kalusto arviolta otetaan käyttöön.

– VR kannattaa liikenteen lisäämistä muun muassa Uudenkaupungin alueella, tästä on mainittu VR:n lausunnossa liikenne- ja viestintäministeriölle 20.9.2021.