Wintterin viivästyminen maksoi 4,5 miljoonaa euroa – Urakkasopimus allekirjoitetaan tammikuussa

0
Monitoimijatalo Wintteri valmistuu vuonna 2025.

Maanantain kaupunginhallituksen esityslistalla käsitellään sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin urakan aloituksen viivästymiseen liittyviä rakennusyhtiön korvauksia. Esityslistan liitteenä on rakennusyhtiö SRV:n laskelma, jonka mukaan urakan viivästymisestä johtuva korvaus palvelun tuottajalle eli SRV:lle olisi 4 459 877 euroa. Tämän verran kaupunki siis maksaisi rakennusyhtiön laskelmien mukaan siitä, että hankkeen aloitus viivästyi 1,5 vuotta alkuperäisestä suunnitelmasta.

SRV perustelee viivästyksestä johtuvaa kustannusnousua rakennuskustannusindeksin nousulla. SRV teki tarjouksen hankkeesta alkuvuodesta 2020 ja silloin he käyttivät sen hetken hintoja ja eri alan urakoitsijoiden ja materiaalintoimittajien ennakkotarjouksia, joiden pohjalta he tekivät oman kustannuslaskelman.

Hankkeen viivästymisen aikana rakennusalan markkinoissa on SRV:n mukaan tapahtunut huomattavaa kustannustason nousua. Esimerkiksi teräksen ja puun hinta ovat moninkertaistuneet. Kaupungin ja SRV:n suunnitelmissa on tällä hetkellä se, että urakkasopimus allekirjoitetaan tammikuun puolivälissä.

Alkuperäinen 57,6 miljoonan euron tarjoushinta on siis tässä välissä kasvanut 62,06 miljoonan euron tarjoukseksi. Kaupungin valtuusto hyväksyi joulukuun budjettivaltuustossa Wintteri-investointiin vuosille 2021–2024 yhteensä 62,18 miljoonaa euroa. Siinä on siis huomioitu jo Wintterin viivästymisestä aiheutuneet kustannukset.

Tähän mennessä Wintteristä on aiheutunut kaupungilta jo yli viiden miljoonan euron kustannukset. Summa muodostuu suunnittelu- ja valmistelutyöstä sekä kilpailutus-, hankinta- ja rahoitustöistä.Myös väistötilaratkaisuista ja ruokapalvelujärjestelyistä ja asiantuntijapalveluista on tullut kuluja.

Kaupunginjohtajan ehdotuksena kaupunginhallitukselle maanantain kokoukseen on, että SRV:n selvitys viivästyskorvauksesta hyväksytään.