WSP Finland valittiin Wintterin elinkaarikonsultiksi

0

Sivistys- ja hyvinvointikeskus Wintterin rakennuttamispalveluiden elinkaarikonsultiksi on valittu WSP Finland Oy. Käytännössä yritykseltä ostetaan tilaajan puolen valvonta. Päätöksen teki maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus. WSP huolehtii hankkeeseen liittyvien rakennuttamispalveluiden, LVISA-palveluiden turvallisuuskoordinaattorin töiden ja Terve talo -koordinaattorin töiden konsultoinnista.

Kaupunki kilpailutti elinkaarikonsulttipalveluiden hankinnan kahden eri kanavan kautta. Määräaikaan mennessä tuli vain yksi tarjous, jonka jätti WSP Finland Oy. Kaupunki on tehnyt WSP:n kanssa yhteistyötä jo vuodesta 2018 lähtien, koska silloin yritys valittiin kaupungin elinkaarikonsulttipalveluiden valvojaksi.

Wintteri toteutetaan elinkaarimallilla siten, että palveluntuottajalla eli rakennusyhtiö SRV:llä on rakennuksesta vähintään 20 vuoden ylläpitovelvoite. Elinkaarimallissa hankinnan kattohinta on mahdollista määrittää jo varhaisessa vaiheessa ja sopimusta tehtäessä kiinteä hinta on tiedossa.

Palvelusopimuksen mukaan rakennusliike kantaa riskin siitä, jos jotakin joudutaan korjaamaan seuraavien 20 vuoden aikana. Elinkaarimallissa rakentaja antaa kaupungille kahdenlaisen takuun: 20 vuoden olosuhdetakuun lisäksi kiinteistölle tulee myös rakennuksen ylläpitoon liittyvä kuntotakuu.