A-sairaalan hinnanalennus epätodennäköinen – Rakennuksen ja tontin tekninen arvo yli 13 miljoonaa euroa

0
Aloitteessa haluttiin selvittää muun muassa A-sairaalan remonttiin liittyviä kysymyksiä.

Kaupunki on käynyt neuvotteluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa siitä, että A-sairaalan 1,5 miljoonan euron ostohintaa alennettaisiin rakennuksessa ilmenneiden puutteiden vuoksi. Puutteita ilmeni muun muassa läpivientien tiivistämisessä ja palokatkoissa. Näiden korjaukset ovat tulleet kaupungille alkuperäistä korjaussuunnitelmaa kalliimmaksi.

Nyt kaupunki pitää selvitysten ja neuvotteluiden jälkeen selvänä, että mahdollisuutta A-sairaalan kauppahinnan alentamiseen ei käytännössä ole. Kaupunki pohjaa tulkintansa seikkoihin kiinteistön kuntoarviosta, maakaaren ja yleisen oikeuskäytännön arvioihin kiinteistökaupan hinnanalaennuksen perusteista sekä koko kiinteistön ja maa-alueiden kauppahinnan tasoon verrattuna rakennuksen nykyarvoon.

Kaupunki pitää todennäköisenä, että rakennuksen mahdollinen hinnanalennus olisi määrältään merkittävästi aiheutuneita lisäkorjauskustannuksia pienempi ja todennäköisesti vain varsin pieni osa niistä. Lisäksi kaupungin ja sairaanhoitopiirin mahdollisen oikeudenkäynnin kulut olisivat mahdollisesti saatavaan korvaukseen nähden suuret.

Kaupunki toteaa, että kiinteistön kauppahinta on arvion mukaan noin kymmenesosa kiinteistön ostohetken teknisestä arvosta. Rakennuksen tekniseksi nykyarvoksi kaupunki arvioi noin 13 miljoonaa euroa. Kauppaan sisältyvän maapohjan arvo on noin 400 000 euroa.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus toteaa, ettei mahdollisuuksia hinnan alennukseen käytännössä ole ja antaa tiedon kaupunginvaltuustolle vastauksenaan valtuuston esittämään toivomusponteen ja esittää, että valtuusto katsoo asian tulleen selvitetyksi.