Äänestäjät eivät Ugissa innostuneet aluevaaleista

0
Vaalipäivän jopa keväisestä säästä huolimatta äänestysinto jäi Uudessakaupungissa laimeaksi.

Historian ensimmäiset aluevaalit eivät herättäneet innostusta Uudessakaupungissa, äänestämässä kävi vain 44,2 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysaktiivisuus jäi näin alle maan keskiarvon ja alle Varsinais-Suomen hyvinvointialueen äänestysprosentin. Koko maassa äänestysaktiivisuus oli 47,5 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 49,5 prosenttia.

Äänioikeutettuja Uudessakaupungissa on 12 931 ja heistä äänestämässä kävi kaikkiaan 5 721 henkilöä. Totuttuun tapaan äänestäminen oli Uudessakaupungissa hieman vilkkaampaaa varsinaisena vaalipäivänä kuin ennakkoäänestyspäivinä.

Äänestysaktiivisuudessa on kuitenkin tultu roimasti alaspäin, kun verrataan aluevaalien äänestyslukuja edellisiin vaaleihin. Viime vuoden kuntavaaleissa äänestysprosentti oli Uudessakaupungissa 49,9 prosenttia ja edellisissä, vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, äänioikeuttaan käytti vielä 68,9 prosenttia uusikaupunkilaisista.

Näissäkin vaaleissa oli äänestysaktiivisuudessa eri kaupungin osien välillä oli suuria eroja. Pyhämaalla äänestysprosentti nousi 51,0 prosenttiin, mutta jäi Hakametsän äänestysalueella vain 39 prosenttiin. Keskikaupungin äänestysalueella äänestämässä kävi 42,2 prosenttia äänioikeutetuista, Saarnistossa 46,4 prosenttia, Lokalahdella 49,2 prosenttia ja Kalannin äänestysalueella 47,5 prosenttia.

Myös muissa Vakka-Suomen kunnissa oli äänestysaktiivisuudessa suuria eroja. Vilkkaimmin äänestettiin Kustavissa, missä vaaliuurnilla kävi 62,2 prosenttia äänioikeutetuista. Kustavi oli äänestysaktiivisuudessa koko Varsinais-Suomen selvä ykkönen.

Taivassalossa äänestysprosentti nousi 52,6 prosenttiin ja Vehmaalla 51,5 prosenttiin. Sen sijaan Pyhärannassa ja Laitilassa vaalit eivät jaksaneet innostaa äänestäjiä. Laitilassa äänensä antoi 42,5 prosenttia äänioikeutetuista ja Pyhärannassa 42,4 prosenttia.